راهکاری برای ترمیم لطمه های مفصلی

ربات کشاورز: نتایج یک پژوهش نشان میدهد استفاده از کندروژنین و کورکومین در کنار کُره های سلول های بنیادی مزانشیمی می تواند ترمیم لطمه های مفصلی را بهبود بخشد.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، ترمیم لطمه های وارد شده به مفاصل به سبب توان اندک این بافت در خود ترمیمی و ایجاد التهاب در محل آسیب، بسیار دشوار است. تا حالا پژوهش های مختلفی برای ترمیم مفاصل لطمه دیده انجام شده است اما هر یک از روش های پیشنهادی منافع و معایب خودرا داشته اند و تا حالا درمان قطعی برای این دست از لطمه ها معرفی نشده است. یکی از روش های ترمیم مفصل می تواند استفاده از ساختاری متشکل از کُره های سلولی باشد که از سلول های بنیادی مزانشیمی ساخته شده اند.
باتوجه به توانایی این سلول ها در برهم کنش های بین سلولی، تقسیم و تمایز به بافت هدف، سود جستن از کُره های سلولی تشکیل شده از آنها در کنار هم بعنوان بلوک های ساختمانی برای ترمیم مفصل لطمه دیده موثر به نظر می آید. بهمین منظور، دکتر فاطمه باقری، نگار عسگری، دکتر محمدرضا باغبان اسلامی نژاد و همکارانشان در دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشگاه رویان و آبو آکادمی فنلاند، پژوهشی طراحی کردند که طی آن برای ترمیم لطمه وارده به مفاصل از کره های سلولی متشکل از سلول های بنیادی مزانشیمی استفاده شد که درون آنها ریزذرات ترشح کننده کارتوژنین (به عنوان ماده القاکننده تمایز به مفصل) قرار داده شده بود.
علاوه بر این، کُره های مذکور درون هیدروژلی از جنس ژلاتین متاکریلویل و کورکومین (که دارای خواص ضدالتهابی هستند) قرار داده شده، به محل لطمه مفصلی در حیوان مدل آزمایشگاهی انتقال یافتند. میزان ترمیم در مفصل دریافت کننده پیوند با روش های آزمایشگاهی بررسی گردید.
نتایج این پژوهش که در مجله بین المللی Stem Cell Research & Therapy به چاپ رسیده است، نشان داد حضور کارتوژنین درون کُره های سلولی منجر به القای سلول های بنیادی مزانشیمی برای تمایز به سلول های مفصل می شود. همین طور مطالعات آزمایشگاهی نشان داد حضور کورکومین منجر به کاهش تولید عوامل التهابی به وسیله سلول های بنیادی مزانشیمی می شود؛ و در بدن حیوان مدل دریافت کننده پیوند، حضور کورکومین موجب شد بافت مفصلی حاصل ساختاری نزدیک تر به مفاصل طبیعی داشته باشد.
بنا بر اعلام روابط عمومی پژوهشگاه رویان، نتایج این پژوهش نشان داد استفاده از کندروژنین و کورکومین در کنار کُره های سلول های بنیادی مزانشیمی می تواند ترمیم لطمه های مفصلی را بهبود بخشد.

منبع: