با لرزش در هنگام خطر؛ ساعتی که ناشنوایان را از مرگ نجات می دهد

به گزارش ربات کشاورز محققان دانشگاه واشنگتن ساعتی ویژه ناشنوایان و کم شنوایان تولید کرده اند که با بررسی اصوات محیطی، کاربران را از خطرات مهم مانند نزدیک شدن یک خودرو آگاه می کند.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از نیواطلس، ساعت سوند واچ دارای یک سیستم لرزاننده است که در صورت دریافت اصوات محیطی مهم ساعت را به لرزش درمی آورد. همینطور پیام متنی بر روی نمایشگر این ساعت قابل مشاهده خواهد بود که نشان داده است صدای دریافتی مربوط به چه وسیله ای بوده، شدت آن چقدر بوده و کاربر باید تا چه مدت هشیاری خویش را حفظ کند.
طراح اصلی این ساعت فردی کم شنوا به نام دروف جین است. این ساعت دارای یک میکروفون قوی است که بخش زیادی از صداهای محیطی را دریافت و سپس پردازش می کند. پس از پردازش اصوات، این ساعت در مورد شدت و فاصله اصوات و اینکه باید در مورد کدامیک از آنها به کاربر اخطار داده شود، تصمیم می گیرد.
سیستم هوش مصنوعی این ساعت تنها کاربر را در مورد اصوات مهمی مانند صدای آخر گرم شدن غذا در ماکروویو، صدای زنگ در، بوق خودرو، پارس سگ ها و دیگر حیوانات خطرناک و گریه نوزدان آگاه می کند. البته این ساعت قادر به تشخیص اصوات متنوع دیگری مانند صدای آبشار، چهچهه پرندگان و غیره هم هست.
برای استفاده بهینه از این ساعت یک اپلیکیشن اندرویدی هم تهیه شده است. هنوز زمان ارائه این ساعت به بازار و قیمت آن مشخص نمی باشد.