واکسن کرونای هند ۲۰۲۱ به بازار می آید

به گزارش ربات کشاورز اولین واکسن کووید۱۹ بالقوه هند احیانا در سه ماهه دوم ۲۰۲۱ میلادی عرضه می شود. مرحله سوم آزمایش بالینی این واکسن در ماه جاری شروع می شود.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از تایمز آو ایندیا، شرکت «بهارات بیوتک»، تصمیم دارد اولین واکسن کووید ۱۹ بالقوه تولید شده در هند به نام «کواوکسین» را در سه ماهه دوم سال آینده میلادی عرضه نماید. البته عرضه این واکسن بالقوه در ۲۰۲۱ میلادی منوط به دریافت تاییدیه از سازمان های قانونگذاری هند است. به قول یکی از مقامات «بهارات بیوتک» تمرکز اصلی این شرکت هم اکنون انجام مرحله سوم آزمایش بالینی واکسن مذکور است. واکسن بالقوه این شرکت برای مقابله با کووید ۱۹، «کوواکسین» نام دارد و با همکاری «شورای تحقیقات پزشکی هند» (ICMR) و مؤسسه ملی ویروس شناسی این کشور(NIV) ساخته شده است. پژوهشگران برای توسعه واکسن مذکور ویروس غیر فعال SARS-Cov-۲ را در آزمایشگاه ICMR ایزوله کردند.«سای پراساد» مدیر اجرایی شرکت «بهارات بیوتک اینترنشنال» در اینباره می گوید: بعد از تکمیل آزمایش ها و نشان دادن شواهد تجربی قدرتمند، اگر تاییدیه های قانونی مورد نیاز را دریافت نماییم، در سه ماهه دوم ۲۰۲۱ میلادی این واکسن را عرضه می نماییم. به قول او این شرکت تاییدیه های لازم برای اجرای مرحله سوم آزمایش بالینی این واکسن بالقوه را دریافت کرده و مشغول آماده سازی و استخدام داوطلبان است. تزریق واکسن بالقوه به داوطلبان از ماه جاری میلادی شروع می شود. طی مرحله سوم آزمایش بالینی این واکسن حدود ۲ هزار داوطلب در ۱۳ الی ۱۴ ایالت هند این واکسن را دریافت می کنند.

منبع: