با بالاترین درجه فناوری؛ عنوان تولیدی نوع یک به بیش از ۶۰۰ شرکت دانش بنیان رسید

ربات کشاورز: معاونت علمی و فناوری اعلام نمود بیش از ۶۰۰ شرکت دانش بنیان از شرکتهای تولید نوع یک هستند.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از معاونت علمی و فناوری، شرکت های دانش بنیان به ۴ دسته تولیدی نوع یک، تولیدی نوع ۲، نوپای نوع یک و نوپای نوع دو تقسیم می شوند. هم اکنون بیش از ۶۰۰ شرکت دانش بنیان بعنوان تولیدی نوع ۱ شناسایی شده اند.
شرکت های متقاضی که برای قرار گرفتن در پروسه شناسایی به مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مراجعه می کنند، توسط کارگروه ارزیابی وابسته به این مرکز مورد ارزیابی قرار می گیرند. شرکت دانش بنیان تولیدی نوع ۱ از بالاترین درجه فناوری برخوردارست.
شرکت دانش بنیان تولیدی نوع ۲ نیز در رتبه دوم قرار دارد و بیش از ۱۳۰۰ شرکت دانش بنیان توانسته اند بعنوان شرکت دانش بنیان تولیدی نوع ۲ شناسایی شوند. شرکت های دانش بنیان باتوجه به نیازهای کشور در رشته های مختلفی، طبقه بندی می شوند.
فناوری زیستی، کشاورزی و صنایع غذایی، دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص، مواد پیشرفته، ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته، وسائل، تجیزات و ملزومات پزشکی، برق و الکترونیک و فوتونیک و مخابرات، فناوری اطلاعات و ارتباطات و خدمات تجاری سازی، همچون رشته های هستند که شرکت های دانش بنیان در آنها فعالیت می نمایند.
در حدود ۲۵۰ شرکت دانش بنیان در حوزه فناوری زیستی، کشاورزی و صنایع غذایی، فعالیت می نمایند. نزدیک به ۳۰۰ شرکت نیز در بخش دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص، فعال می باشند. شرکت های فعال در حوزه ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته نیز بیش از ۱۲۵۰ شرکت دانش بنیان را شامل می شود.
شرکت های فعال در حوزه وسائل، تجهیزات و ملزومات پزشکی کمتر از ۲۵۰ شرکت و شرکت های فعال در رشته های برق و الکترونیک و فوتونیک و مخابرات، فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز بیش از ۱۰۰۰ شرکت هستند. قسمتی از شرکت های دانش بنیان نیز در حوزه تجاری سازی خدمات فعالیت دارند. مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در تلاش است که سطح علمی شرکت های دانش بنیان را استفاده از برنامه های تشویقی ارتقاء دهد.

منبع: