شبکه مسئولیت اجتماعی دانشجویان تشکیل می شود

ربات کشاورز: سرپرست سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی، از تشکیل شبکه  ملی مسئولیت اجتماعی دانشجویان (مهستان) آگاهی داد.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، مهدی عباسی ضمن اعلام این مطلب اظهار نمود: این شبکه دانشجویی با رویکرد تخصص محور، مطالبه گرا و کاربردی به حوزه کارهای دانشجویی، در نظر دارد مجموعه ای از دانشجویان را در قالب کارگروه های تخصصی، پیرامون واکاوی چالش های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و… کشور سازمان دهی کند.

وی اضافه کرد: این شبکه که در دوسطح ملی و منطقه ای فعالیت خودرا آغاز نموده است، در قالب کارگروه های تخصصی به شناسایی مشکلات و مسایل کشور و ارائه راهکارهایی برای حل آنها می پردازد. همین طور بررسی سیاست گذاری های حوزه های مختلف اجرائی و نگاه انتقادی، حل مساله و سازنده به چالش ها از کارکردهای این شبکه دانشجویی است.

وی اشاره کرد: محدودیت های اجتماعی ناشی از همه گیری ویروس کرونا، تعطیلی و انفعال کارهای دانشجویی از یک طرف و از جانب دیگر نیاز کشور به پرورش دانشجویان متخصص و توانمندسازی آنان، ما را بر آن داشت تا با تشکیل شبکه ملی مهستان قدمی در این راه برداریم. سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی با درک لزوم بازبینی در نقش و کارکرد خود، تصمیم به ایجاد چنین بستری گرفته است.

سرپرست سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی با اشاره به اهمیت توجه و تقویت امر مسئولیت پذیری اجتماعی در دانشجویان اضافه کرد: دانشجویان سرمایه انسانی کشور هستند. آنها نیروهای جوان، متخصص و مطالبه گری هستند که تلاش می کنند به آگاهی و فهم عمیق از مفاهیم و مسایل جامعه برسند، به شناخت و گفت و گو پیرامون مساله می پردازند و بعنوان یک گروه بیناقشری، طبقات مختلف جامعه را به هم پیوند می دهند و نیازهای جامعه را کانالیزه و در قالب راهکار و حل مساله به نهادهای اجرائی منتقل می کنند.

وی اشاره کرد: در نخستین گام برای تحقق این مهم، از همه ی دانشجویان و گروه های دانشجویی در مقاطع و رشته های تحصیلی مختلف دعوت به عمل می آید تا با حضور در این شبکه، گامی نو در جهت تقویت نقش و جایگاه دانشجویان در عرصه ی تصمیم گیری کشور داشته باشند.

به گزارش روابط عمومی سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی، عباسی در آخر اشاره کرد: در همین راستا جهاددانشگاهی آمادگی کامل خودرا جهت پیشبرد اهداف شبکه اعلام نموده است و امیدواریم با بهره گیری از ظرفیت های جهاددانشگاهی گام های استواری در این راه برداریم.

منبع: