انتصاب معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علم وفرهنگ

به گزارش ربات کشاورز دکتر سید مهدی سجادی فر به سمت معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علم و فرهنگ انتخاب شد.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، با صدور حکمی از جانب دکتر سیدسعید هاشمی، رئیس دانشگاه علم و فرهنگ، دکتر سید مهدی سجادی فر به سمت معاون پژوهش و فناوری این دانشگاه انتخاب شد.
­لزوم راه اندازی واحد دانشگاه پژوهی، تسهیل و تکمیل فرآیندها و توسعه بسترها برای اجرای سیاست های پژوهشی، سیاستگذاری، برنامه ریزی و توسعه سطح علمی و هدایت تمامی امور در ارتباط با پژوهش در جهت ارتقای رتبه دانشگاه همچون مهم ترین بخش های مورد تاکید در این حکم است.
در این حکم، به ایجاد ساختار لازم جهت شرکت فعال اعضای هیأت علمی در فعالیتهای پژوهشی، نظارت بر تمامی فعالیتهای تحقیقاتی اساتید و دانشجویان دانشگاه، برنامه ریزی جهت توسعه کمی و کیفی نشریات علمی دانشگاه، تلاش در جهت توسعه فعالیتهای بین المللی و تدوین و پایش برنامه توسعه راهبردی دانشگاه هم اشاره شده است.
بنا بر اعلام روابط عمومی دانشگاه علم وفرهنگ، دکتر سیدمهدی سجادی فر پیش از این سمت معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و فرهنگ را بر عهده داشته است.