اشیا با یک اسپری به رباتهای متحرک تبدیل می شوند

به گزارش ربات کشاورز محققان هنگ کنگی اسپری ابداع نموده اند که از مواد زیستی ساخته شده و اشیا را به ربات هایی متحرک تبدیل می کند.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از دیلی میل، یک اسپری مغناطیسی ابداع شده که می تواند اشیا را به ربات های متحرک تبدیل کند تا بتوان از آنها برای ردیابی داروها در بدن استفاده نمود. محققان دانشگاه هنگ کنگ این فناوری را ابداع نموده اند که از پلی وینیل الکل، گلوتن و ذرات آهن ساخته شده است. فناوری مذکور «ام اسپری» نام دارد و به سطح شی هدف گیری شده می چسبد. این اسپری بعد از فعال شدن با استفاده از میدان مغناطیسی به شی کمک می نماید راه برود، بغلتد یا بخزد. محققان معتقدند فناوری مذکور را می توان برای قرص هایی بهره برد که پزشکان برای انتقال به بخش خاصی از بدن تجویز می کنند. دکتر شن یاجینگ محقق ارشد این پژوهش می گوید: معتقدیم با قراردادن پوشش مغناطیسی روی اشیا می توان آنها را به ربات تبدیل و حرکتشان را کنترل کرد. مواد اصلی «ام اسپری» زیست تجزیه پذیر هستند. ازاین رو در بدن انسان جذب یا از آن خارج می شوند.