معیارهای دانش بنیان شدن محصولات حوزه ماشین آلات

معیارهای تفصیلی حوزه تجهیزات آزمایشگاهی، قطعات و ماشین آلات ساخت و تولید، برای دانش بنیان شدن تعیین شد.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از معاونت علمی و فناوری، محصولات و تجهیزات گوناگونی در رشته های مختلف برای دانش بنیان شدن، به کارگزاران و مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری عرضه می شود. اما پرسش این است که این محصولات باید با چه معیارها و شاخصه هایی سنجیده شوند تا بعنوان یک محصول دانش بنیان شناخته شوند.
برای تحقق این هدف کارگروه هایی راه اندازی شده اند و برای صنایع و رشته های مختلف معیارهایی را تعیین کرده اند. در این راستا معیارهای حوزه تجهیزات آزمایشگاهی، قطعات و ماشین آلات ساخت و تولید، هم در بخش های مختلف تعیین شده است. یک محصول برای دانش بنیان شدن باید از سه شرط سطح فناوری، برخوردار باشد. علاوه بر این باید از پیش شرط ها و خصوصیت های دیگری هم مانند شرط طراحی مبتنی بر تحقیق و توسعه برخوردار باشد.
یکی از خصوصیات مهم مورد بررسی در ارزیابی این گونه محصولات «بازه و دقت پارامترهای عملکردی یا قابل اندازه گیری یا پارامترهای فرآیند تولید» است. شاخصه های مورد بررسی در فرآیند تولید تجهیزات آزمایشگاهی، قطعات و ماشین آلات ساخت و تولید، ۱۹ مورد مختلف را در بر می گیرد.
دما، فشار، رطوبت، دور، گشتاور، بازده، ابعاد، میزان آلایندگی، زمان پاسخ، دقت و حساسیت، قابلیت اطمینان، قابلیت کنترل، توان، درجه آزادی، کورس عملکرد، انعطاف و تطبیق پذیری، بالانس و توازن، عمر و مداومت کارکرد، وزن، حجم، چگالی، سختی و زبری و تردی و چقرمگی، همه از مواردی هستند که در بررسی یک دستگاه مورد بررسی قرار می گیرند.

منبع: