با مجوز دولت؛ واکسیناسیون کرونا از هفته آتی در انگلیس شروع می شود

انگلیس اجازه استفاده از واکسن توسعه یافته در شرکت بیو ان تک را برای جلوگیری از مبتلاشدن به کووید۱۹ صادر کرد.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از گاردین، انگلیس بعنوان اولین کشور غربی، اجازه استفاده از واکسن کووید ۱۹ توسعه یافته در شرکت «بیوان تک» و فایزر را صادر کرد. بدین سان واکسیناسیون عمومی برای مقابله با کرونا از هفته آتی در این کشور شروع می شود. سازمان قانونگذاری داروها و محصولات درمانی انگلیس (MHRA) اجازه استفاده اضطراری از این واکسن را صادر کرده است. این درحالی است که آمریکا و اروپا هنوز تصمیم خود برای اعطای چنین اجازه ای به واکسن «بیو ان تک» را اعلام نکرده اند. هرچند سازمان MHRA بعد از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در یکم ژانویه مسئولیت اجازه استفاده از داروها در این کشور را برعهده خواهد داشت، اما این سازمان الان تحت قوانین خاصی قدرت تصمیم گیری درباره تایید واکسن کووید ۱۹ را دارد. شرکت «بیوان تک» اعلام نموده اولین دوزهای واکسن کووید ۱۹ در ایام آینده توزیع خواهد شد. انگلیس ۴۰ میلیون دوز از آنرا خریده است که در مرحله اول به اقشاری با بیشترین ریسک مبتلاشدن به بیماری تزریق خواهد شد. سخنگوی وزارت بهداشت ومراقبت های اجتماعی در این زمینه اظهار داشت: دولت امروز سفارش MHRA را برای تایید واکسن کووید ۱۹ شرکت های «بیو ان تک» و فایزر جهت استفاده قبول کرده است. یکی از اولین گروه های دریافت کننده این واکسن در انگلیس ساکنان خانه های سالمندان و پرستاران آنها هستند. فایزر و بی و ان تک ادعا می کنند در ۲۰۲۰ میلادی ۵۰ میلیون و تا اختتام ۲۰۲۱ میلادی ۱.۳ میلیارد دوز واکسن می سازند.