در نشست هفته پژوهش اعلام شد؛ اعطای یارانه تجاری سازی به طرح های فناورانه

مدیر دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم از اعطای یارانه تجاری به محصولات فناوری آگاهی داد و اظهار داشت: در صورت عقد قرارداد با سرمایه گذار، به طرح های فناورانه یارانه تعلق می گیرد.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از مهر، مهدی کشمیری در نشست خبری که امروز به مناسبت هفته پژوهش به صورت مجازی برگزار شد، اظهار نمود: سال قبل غیر از نمایشگاه دستاوردها، دو برنامه داشتیم؛ یکی از برنامه ها یارانه تجاری سازی بود و دیگری فناور برتر که با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار می شد.
وی اضافه کرد: در برنامه یارانه تجاری سازی بنا بر این است که اگر در نمایشگاه عرضه کنندگان فناوری با سرمایه گذاران به توافق برسند، یارانه ای از طرف وزارت علوم به آنها تعلق می گیرد. در سال ۹۸، ۳۰۰ توافقنامه به مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان انجام شد از این تعداد ۱۱۴ تفاهم نامه تبدیل به قرارداد به مبلغ ۱۷۰ میلیارد تومان شدند و از این تعداد ۶۶ مورد برای پرداخت یارانه تجاری انتخاب شدند.
مدیر دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم افزود: سال قبل این یارانه از طرف وزارت علوم پرداخت می شد اما امسال معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری در پرداخت این یارانه با ما همکاری خواهد داشت.
کشمیری افزود: سال قبل در طرح فناور برتر ۶ فناور انتخاب شدند و به هر کدام ۷۵ میلیون تومان گرنت تعلق گرفت که جمعا ۴۵۰ میلیون تومان شد. امسال نیز همین حمایت را از فناوران برتر خواهیم داشت و این مبلغ حمایتی گرنتی است که در توسعه محصولات جدید باید استفاده گردد.
وی در ادامه اظهار داشت: امسال طرح جدیدی تحت عنوان “هم سرمایه گذاری” با صندوق نوآوری و شکوفایی پیش می بریم که اگر برای یک فناوری سرمایه گذار جذب شد، تا ۴ برابر سرمایه سرمایه گذاران منابع مالی تعلق خواهد گرفت. در همین زمینه تا حالا ۳۵ طرح برای ما ارسال شده که ۱۰ طرح به صورت جدی در حال بررسی است و حدود سه طرح تا هفته آتی در مرحله توافقنامه با سرمایه گذار قرار خواهد گرفت.