معاون استاندار: مجموعه مدیریتی شهرستان ها به پیشبرد طرح توسعه مشاغل خانگی در استان مرکزی کمک کنند

مرکزی معاون اقتصادی استاندار مرکزی اظهار داشت: در امتداد اجرای طرح توسعه مشاغل خانگی در استان مرکزی، نظرات فرمانداران ستاندن و مجموعه مدیریتی شهرستان ها به لحاظ فکری تاثیر مناسبی در پیشبرد امور در این عرصه داشته باشند.
سعید فرخی روز سه شنبه ۱۸ اذر در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان مرکزی اظهار نمود: طرح توسعه مشاغل خانگی همزمان با سراسر کشور با جدیت و بر اساس مطالعه علمی در استان مرکزی شروع شده و امیدواریم این طرح با نتایج خوب، مبنا و پایه اقدامات بعدی و موثر در حوزه اشتغال باشد.
وی اضافه کرد: فرمانداران باید نقطه نظرات خودرا در این زمینه به مجریان طرح اعلام کنند. همین طور مجریان طرح نیز باید در انتخاب پیشران و مشاور دقت لازم را داشته باشند تا میزان اشتغال مدنظر در این طرح که حدود دوهزار طرح در استان مرکزی از مجموع ۵۴ هزار طرح در کشور است، محقق شود.
معاون اقتصادی استاندار مرکزی درباره عملکرد نهادهای حمایتی و بانک ها درباب تسهیلات بند ب تبصره ۱۶ قانون بودجه ۹۹ اشاره کرد: باتوجه به تاخیر ارسال و ارائه گزارش درباب عملکرد ضعیف برخی بانک ها در پرداخت تسهیلات، نمی توان مقصر تمامی تاخیرها را بانک دانست بلکه ممکنست گاهی کوتاهی از طرف دستگاه اجرائی صورت گرفته باشد. کمیجان در پرداخت تسهیلات بهزیستی عملکرد بیش از ۹۶ درصدی و در تسهیلات کمیته امداد عملکرد ۳۱ درصدی داشته که بعید است تمامی این اختلاف پرداخت در دو نهاد نشان از اختلال در عملکرد بانک باشد.
فرخی افزود: در شهرستان ها با برگزاری کارگروه های شهرستانی باید مشکلات موجود شناسایی و احصا شده و درباب عملکرد بانک هایی که تخصیص ۱۰۰ درصدی نداشتند علت یابی شوند.
وی افزود: هیچ بانکی حق ندارد خارج از مقررات و قوانین موجود، درخواست تضامین و مدارک از منقاضیان داشته باشد، همین طور اعلام فرصت دوماهه توسط بانک ها بمنظور بررسی مدارک متقاضیان قابل قبول نیست و باید این مهم نیز پیگیری شود.

منبع: