معاون استاندار: روند اجرای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در استان مرکزی رصد می شود

به گزارش ربات کشاورز مرکزی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی اظهار داشت: روند اجرای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی که توسط جهاد دانشگاهی در حال اجراست، در کارگروه اشتغال استان به صورت متناوب بررسی خواهد شد و در مواقع لزوم حمایت لازم نیز صورت می گیرد.
سعید فرخی در گفت و گو با ایسنا، اظهار نمود: توجه ویژه به اشتغال خانگی و اشتغال خرد یکی از پایه های اصلی رفع معضل بیکاری است. اشتغال خانگی می تواند در وضعیت فعلی که گاهی سرمایه گذاری های بزرگ می توانند بلندمدت یا دیربازده باشند، عملکرد موثری در توسعه اشتغال و بهبود اقتصاد خانوارها داشته باشد، علاوه بر اینکه رویکردهای فرهنگی در جامعه ما نیز بیشتر متناسب با بخش اشتغال خانگی است.
وی ادامه داد: مبنای مطالعات این طرح خوب بوده و لطمه شناسی انجام شده درباب طرح ها و مطالعات دیگر کشورها در این عرصه نقطه قوتی در اجرای این طرح است و بر این اساس امیدواری نسبت به موفقیت این طرح بالاست. توجه ویژه به بازار و اقتصاد بازار از دیگر نقاط قوت این طرح است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی نیز اظهار نمود: درباب طرح مشاغل خانگی در کارگروه اشتغال بحث و بررسی گردید و استفاده از تجربیات این طرح در موارد دیگر نیز می تواند موثر باشد. روند اجرای این طرح در کارگروه اشتغال به صورت متناوب بررسی خواهد شد و در مواقع لزوم حمایت لازم نیز صورت می گیرد.
فرخی درباب الزام شهرداری به ایجاد بازارچه جهت فروش محصولات مشاغل خانگی در استان، با اعلان اینکه انجام این کار، شدنی است، اظهار داشت: با توجه به این که این مساله یک الزام قانونی می باشد، شهرداران و فرمانداران باید در این خصوص اقدام لازم را انجام دهند، اما با توجه به این که عملکرد این بازارچه ها محدود است، استفاده از فضای مجازی و بازارچه های دیجیتال که می تواند بازار بسیار بزرگتری را در اختیار فعالان این عرصه قرار دهد نیز باید پیگیری شود چونکه نتیجه بهتری دراین زمینه حاصل خواهد شد.

منبع: