از سوی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی؛ دانش فنی تولید استارترهای لبنی به صنعت واگذار می شود

به گزارش ربات کشاورز دانش فنی تولید استارترهای لبنی از جانب پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در چارچوب تفاهم نامه ای به واحدهای عضو انجمن صنایع فرآورده های لبنی منتقل می شود.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، این پژوهشگاه در چارچوب تفاهم نامه ای با انجمن صنایع فرآورده های لبنی در زمینه انتقال فناوری و تجاری سازی استارترهای مورد نیاز صنایع لبنی همکاری می کند. محمد امین حجازی رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی صنایع غذایی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در اینباره اظهار داشت: مدت این تفاهم نامه که به امضای دکتر خوش خلق سیما، رئیس پژوهشگاه و دکتر میراسلام تیموری، رئیس انجمن صنایع فرآورده های لبنی رسیده، پنج سال است که با توافق طرفین قابل تمدید است. وی ضمن اشاره به این که استارترها در تولید محصولات لبنی تخمیری همچون پروبیوتیک ها مورد استفاده قرار می گیرند، تصریح کرد: استفاده از این میکروارگانیسم های تخمیری جهت تهیه و تولید فرآورده های لبنی پیشینه ای تاریخی دارد که با گذشت زمان و پیشرفت علم، تولید مرغوب ترین محصولات لبنی را که می توانند بر سلامت مصرف کننده تأثیر مستقیم داشته باشند، میسر کرده است. دکتر حجازی اضافه کرد: محصولات لبنی سنتی ما، منابع با ارزشی جهت جداسازی باکتری های پروبیوتیک هستند که افزودن این نوع باکتری ها بعنوان استارتر به پنیر و ماست های صنعتی این امکان را فراهم می آورد که محصولات لبنی با خصوصیت های مطلوبی به بازار ارائه شود.

منبع: