برای کاهش آلودگی محیط زیست؛ دی اکسید کربن به سوخت جت تبدیل می شود

تعدادی از پژوهشگران روشی برای تبدیل دی اکسید کربن به سوخت با استفاده از کاتالیست آهن ابداع نموده اند.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از فیوچریسم، تعدادی از پژوهشگران دانشگاه آکسفورد فناوری نوینی برای تبدیل دی اکسید کربن به سوخت جت ابداع نموده اند. این فناوری می تواند تأثیر عظیمی بر کاهش آلودگی محیط زیست توسط صنعت هوانوردی داشته باشد و همزمان فرآیند توسعه سوخت جت را هم پاک تر کند. در این فناوری از کاتالیست های ارزان آهن برای جذب دی اکسید کربن هوا و تبدیل آن به سوخت جت استفاده می شود. به صورت دقیق تر، دی اکسید کربن گاز اصولا پایداری است اما محققان به رهبری پیتر ادواردز از دانشگاه آکسفورد با استفاده از واکنش شیمیایی یک کاتالیست آهنی (در دمای پایین) و افزودن هیدروژن آنرا به سوخت تبدیل می کنند. ادواردز در اینباره می گوید: این یک پیشرفت مهم می باشد که می توان در ۲ تا ۳ سال آینده آنرا ارتقا داد و مقدار زیادی سوخت جت تولید کرد. این گروه از محققان مشغول مذاکره با صنایع مختلف انگلیس هستند تا یک واحد پایلوت برای این پروژه را راه اندازی کنند. تحقیق مذکور در نشریه نیچر کامونیکیشن، انتشار یافته است.

منبع: