۲ ماموریت جدید ناسا

ناسا تصمیم دارد با انجام دو مأموریت به درک بهتری از خورشید و تأثیر آن بر آب و هوای فضایی اطراف زمین برسد.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایندپندنت، ناسا تصمیم دارد با انجام دو ماموریت فضایی به درک بهتری از خورشید و خطرات احتمالی آن برای زمین برسد. ماموریت های تازه تایید شده «هلیوفیزیک» یا خورشید و تاثیرات آن بر اجسام اطرافش را بررسی می کنند. این ماموریت ها به درک بهتر پژوهشگران از رویدادهای آب وهوای فضایی کمک می نماید که در نتیجه تاثیر خورشید به وجود آمده اند. رویدادهای مخرب آب وهوایی ممکنست به فناوری های ساخت انسان و کارهای فضانوردان خسارت بزند. بدین سبب پژوهشگران امیدوارند تا با کمک ماموریت های گفته شده بهتر بتوانند آب وهوای فضایی را پیش بینی و از زمین محافظت کنند. یکی از این آنها ماموریت تلسکوپ اپسیلون مجهز به طیف سنجی با توان عملیاتی فوق العاده فرابنفش یا EUVST است که به رهبری سازمان فضایی ژاپن انجام می شود. پروژه دیگر شامل ۳ ماهواره است و EZIE نام دارد. اولین ماموریت در ۲۰۲۶ میلادی انجام می شود و یک تلسکوپ خورشیدی است که ابزارهای مختلفی دارد و هدف آن درک چگونگی ایجاد بادها و مواد خورشیدی در اتمسفر خورشید است. ماموریت دوم امواج الکتریکی در اتمسفر زمین را در اتمسفر زمین بررسی می کند و پس از ژوئن ۲۰۲۴ میلادی به فضا ارسال خواهد شد. این ماموریت شیوه اتصال امواج الکتریکی (مانند شفق قطبی) را با مگنتوسفر زمین بررسی می کند و به دنبال درک بهتر از سیستم آب وهوای فضایی زمین و واکنش آن نسبت به خورشید است.

منبع: