رویداد فناورانه در حوزه امداد و نجات

به گزارش ربات کشاورز یک رویداد فناورانه تحت عنوان ایده پردازی در حوزه امداد، نجات و اطفا حریق برگزار می گردد.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از معاونت علمی و فناوری، ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با برگزاری رویداد فناورانه ایده پردازی در حوزه امداد و نجات و اطفا حریق به دنبال تزریق خلاقیت ها و نوآوری ها به این حوزه حساس و مهم در کشور است.
سازمان آتش نشانی هم از این رویداد حمایت می کند و در داوری های آن حضور خواهد داشت. تیم های برتر این رویداد و طرح های منتخب آنها تا مرحله تجاری سازی ایده ها و کاربردی شدن محصولاتشان مورد حمایت سازمان آتش نشانی قرار می گیرند.
محورهای این رویداد هم شامل طراحی مگا روتور اطفایی با واترگان، طراحی ریزپرنده با قابلیت پرواز و شناسایی در محیط بسته با دود و دمای بالا و طراحی مگاروتور با قابلیت حمل نفر می شود.
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هم از ۵ تیم برتر حاضر در این همایش برای طراحی و ساخت محصول نهایی حمایت می کند. همین طور ۳ تیم برتر هم می توانند در مرکز نوآوری مستقر شوند.