فرماندار زرندیه: اشتغالزایی و درآمد پایدار راهبرد اصلی طرح توسعه مشاغل خانگی است

به گزارش ربات کشاورز مرکزی فرماندار زرندیه اظهار داشت: اشتغالزایی و تامین درآمد پایدار راهبرد اصلی طرح توسعه مشاغل خانگی با تاکید بر شکوفایی هنر و خلاقیت هر چه بیشتر به ویژه در بین بانوان است.
سیامک سلیمانی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاﺭ ﺯﺭﻧﺪﻳﻪ در گفت و گو با خبرنگار ایسنا، بر ضرورت افزایش سهم مشاغل خانگی توسعه یافته در اقتصاد شهرستان اصرار کرد و اضافه کرد: ایجاد اشتغال پایدار منوط به اتصال پایدار صاحبان مشاغل خانگی به شبکه عرضه کالا در بازار خواهد بود و ﻃﺮﺡ ﻣﻠی ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﻧﮕی ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻭﺯاﺭﺕ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻛﺎﺭ و ﺭﻓﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋی و ﺗﺴﻬﻴﻠﮕﺮﻱ ﺟﻬﺎﺩﺩاﻧﺸﮕﺎﻫی در حال اجراست؛ کمک خواهدنمود تا ضمن توانمندی صاحبان مشاغل خانگی، فرآیند اتصال به شبکه بازار تسهیل و با توسعه رشته های نوین به معرفی ظرفیت های شهرستان و تبدیل آن به برندهای ملی پرداخته شود.
وی با تاکید بر اینکه با ورود جهاددانشگاهی بعنوان تسهیل گر، بستر توسعه طرح ﻣﻠی ﺗﻮﺳﻌﻪ مشاغل خانگی فراهم خواهد شد، اضافه کرد: جهادانشگاهی کارنامه درخشانی در حوزه های گوناگون علمی، تحقیقاتی، دانش بنیان، اقتصادی و… داشته است و اساسا توانمندی این نهاد انقلابی منجر به فراهم شدن بستر توسعه این طرح ملی خواهد شد.
فرماندار زرندیه اشاره کرد: تعامل بین بخشی دستگاه های اجرائی با بخش خصوصی دخیل در اجرای طرح و ارائه خدمات آموزش و مشاوره حضوری و غیرحضوری به متقاضیان مشاغل خانگی برای اتصال به بازار موضوع مهمی است که در این طرح دنبال می شود.
وی به ظرفیت بالای شهرستان زرندیه در حوزه صنعتی و تولیدی اشاره نمود و اظهار داشت: فعالیت شهرک های صنعتی مامونیه، زاویه و پرندک و نیز تعداد قابل توجه کارگاه های کوچک و بزرگ، ظرفیت بالای صنعتی و تولیدی این شهرستان در مجاورت پایتخت کشور را در کنار مزیت های کشاورزی رقم زده است که می تواند زمینه توسعه مشاغل خانگی را با بهره بردن از تجارب مدیران کارآفرین و خلاق که سرمایه گذاری های صنعتی بزرگی را در شهرستان ایجاد کردند، فراهم آورد.
سلیمانی از اعلام آمادگی مجموعه شهرستان برای اجرای این طرح آگاهی داد و اضافه کرد: از هرگونه طرحی که منجر به تقویت اقتصاد خانوار شده و معیشت مردم را بهبود بخشد، تمام قد حمایت خواهیم کرد و معتقدیم که طرح ملی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﻧﮕی بعنوان یک طرح زودبازده اساسا می تواند رفاه نسبی را با ایجاد فرصت اشتغال خانگی در میان خانواده ها بوجود آورد.
وی با اشاره به پتانسیل علمی و نگاه جهادی مجموعه جهاددانشگاهی اظهار داشت: از مجموعه جهاددانشگاهی انتظار می رود تا با پشتوانه علمی و تفکر جهادی خود به شکلی عمل کند که با تسهیلگری در اجرای این طرح، بخش اعظمی از جامعه هدف تحت پوشش این طرح ملی قرار گیرند و از همه ظرفیت های مغفول شهرستان زرندیه در هرچه بهتر اجرائی شدن این طرح بهره برداری شود.

منبع: