رئیس جهاد دانشگاهی استان مرکزی: کمیسیون کشاورزی مجلس طرح راه اندازی مرکز جامع تولید دانش بنیان انار در ساوه را مصوب کرد

به گزارش ربات کشاورز مرکزی رئیس جهاد دانشگاهی استان مرکزی اظهار داشت: طرح راه اندازی مرکز جامع تولید دانش بنیان انار در ساوه، به تصویب کمیسیون کشاورزی مجلس رسید.
مسعود شهرجردی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا، با بیان این خبر اضافه کرد: طرح راه اندازی این مرکز به صورت فراگیر و با رویکرد ملی تدوین و در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تصویب شده و هم اکنون جهت بررسی به کمیسیون تلفیق بودجه ارسال شده است.
وی افزود: عرضه مشاوره های فنی و برگزاری کارگاه های آموزشی جهت بهره برداران باغداران و تولیدکنندگان انار به منظور معرفی محصولات تولیدی مرکز، آشنایی با شیوه های صحیح مصرف از مرحله کاشت نهال تا مرحله برداشت محصول جهت افزایش کیفی و کمی محصول انار و کاهش ضایعات محصول، انجام مطالعات پژوهشی آزمایشگاهی جهت کسب دانش فنی در بخش های بهبود حاصلخیزی خاک، بهبود تغذیه گیاهی، کنترل آفات و بیماری ها و به روزرسانی آن بعنوان مثال تولید و عرضه مواد بیولوژیک مورد نیاز در زمینه کنترل آفت کرم گلوگاه انار(زنبور تریکوگراما) و…، عرضه محصولات تولیدی مرکز به بهره برداران(باغداران و تولیدکنندگان انار) در چارچوب یک بسته در خلال دوره رشد و تولید محصول، تجاری سازی محصولات تولیدی مرکز بر پایه تکنولوژی های جدید، ایجاد نهالستان به منظور معرفی و بررسی ارقام مختلف انار با هدف تکثیر و فروش نهال و معرفی خدمات مرکز و عرضه محصولات تولیدی از راه فضای مجازی همچون خدمات این مرکز است.
رئیس جهاد دانشگاهی استان مرکزی در انتها بهبود کیفیت محصول باغات انار و کاهش میزان ضایعات آن، بهبود تولید در واحد سطح و کمک به افزایش سطح زیر کشت باغات انار را همچون اهداف جهاد دانشگاهی در راه اندازی مرکز جامع تولید دانش بنیان انار ساوه عنوان نمود.

منبع: