از سوی مرکز اطلاعات علمی جهاددانشگاهی اعلام شد معرفی ۱۰ مبحث داغ در ۲۰ حوزه علمی

به گزارش ربات کشاورز برپایه داده های مرکز اطلاعات علمی جهاددانشگاهی، ۱۰ مبحث داغ در ۲۰ حوزه علمی ارائه شد.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، موضوعات داغ پژوهشی حوزه های مختلف علمی از جهات مختلف حائز اهمیت می باشد. آگاهی از این موضوعات می تواند نمایی از فعالیت پژوهشی حوزه تخصصی را برای هر محقق فراهم آورد و پژوهشگر مسیر آتی خویش را با دانش بهتری ترسیم نماید. همینطور سیاست گذاران پژوهشی در سطوح مختلف با آگاهی از این موضوعات می توانند ارزیابی آگاهانه تری نسبت به مجموعه تحت مدیریت خود داشته باشند. گزارش حاضر که برای اولین بار منتشر می شود، به معرفی ۱۰ مبحث داغ در بیست حوزه علمی برپایه داده های مرکز اطلاعات علمی جهاددانشگاهی (تنها پایگاه دسترسی آزاد در ایران) می پردازد.
مبحث علمی عبارت است که پژوهشگران بعنوان کلیدواژه در مقالات خود معرفی می نمایند و گروه های موضوعی مجلات که توسط وزارت علوم و وزارت بهداشت معرفی می گردند، حوزه علمی آن مبحث هستند. در این گزارش میانگین سنی یک مبحث میانگین سنی مقالاتی لست که از آن بعنوان کلیدواژه بهره برده اند.
برپایه این گزارش موضوعاتی بعنوان موضوعات داغ شناخته می شوند که تعداد مناسبی از پژوهشگران یک حوزه موضوعی در مقالات علمی سالهای اخیر به آن پرداخته باشند و همینطور میانگین سنی آن در بین موضوعات حوزه علمی مذکور، در بین ۱۰ مبحث جدید قرار گیرد. بدین ترتیب موضوعات کم تکرار که تنها توسط تعداد کمی از پژوهشگران حائز اهمیت نگارش مقاله بوده اند، حذف می شوند و موضوعاتی که حداقل در چهار مقاله علمی بعنوان کلیدواژه استفاده شده باشند بعنوان مبحث داغ معرفی می گردند.
در این گزارش تنها ۱۰ مبحث داغ از بیست حوزه موضوعی مورد بررسی قرار گرفته و موضوعات در رابطه با تمام حوزه های علمی در سایت depth.sid.ir قابل دسترسی و استفاده است.

تعاریف و روش استخراج موضوعات داغ
۱. مبحث علمی: هر عبارتی که پژوهشگران بعنوان کلید واژه در مقالات خود تعریف نموده اند.
۲. میانگین سنی یک موضوع: میانگین سنی مقالاتی که از آن مبحث بعنوان کلید واژه بهره برده اند. بعنوان نمونه اگر مبحث متن کاری در پنج مقاله بعنوان مبحث به کار رفته باشد و آن مقاله به ترتیب در سالهای ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹ به کار رفته باشد میانگین سنی این مورد برابر با ۹۶ تا ۹۷ خواهد بود.
۳. حوزه علمی: گروه های موضوعی مجلات است که توسط وزارت علوم و بهداشت معرفی شده اند.
۴. مبحث داغ: یک مبحث علمی است که دو شرط را داشته باشد. اول اینکه این مورد حداقل از چهار مقاله علمی بعنوان کلید واژه استفاده شده باشد. از این طریق موضوعات کم تکرار که تنها توسط تعداد کمی از پژوهشگران حائز اهمیت نگارش مقاله بوده اند حذف می شود. دوم میانگین سنی آن در بین موضوعات حوزه علمی مذکور در بین ۱۰ مبحث جدید قرار گیرد. ازاین رو موضوعاتی با عنوان موضوعات داغ شناخته می شوند که تعداد مناسبی از پژوهشگران یک حوزه موضوعی در مقالات علمی سالهای اخیر به آن پرداخته باشد.
در حوزه پزشکی موضوعات آموزش پزشکی، علوم دندانپزشکی، پیراپزشکی، چشم پزشکی و علوم پرستاری بررسی شود که در شاخته های آموزش پزشکی سرمایه روانشناختی، حمایت اجتماعی، کیفیت خواب، سرزندگی تحصیلی اهمال کاری تحصیلی، اشتیاق تحصیل، کارآفرینی، تعلل ورزی تحصیلی و فرسودگی تحصیلی مورد بررسی قرار گرفته است.
همینطور در عرصه علوم پزشکی هم موضوعاتی نظیر دندان مصنوعی، سلامت دندان، سفید کردن دندان، استقامت برشی، کامپوزیت رزین و برخی مسائل دیگر هم مورد بررسی قرار گرفته است. بر طبق این گزارش اضطراب مرگ، حس عمقی، بهزیستی روانشناختی، امید به زندگی، تمرین، حدت بیماری، بی درنگ، سلامت، داده کاوی و کراتوکنوس همچون ۱۰ مبحث بررسی شده در پیراپزشکی می باشد. همینطور پیوند قرنیه، قرنیه، کراتوکنوس گلوکوم و برخی دیگر در حوزه چشم پزشکی بررسی شده است. بر طبق این گزارش در شاخته علوم پرستاری هم ۱۰ مبحث سلامت عمومی، افسردگی، سرطان، بخش مراقبت ویژه، کیفیت زندگی، اضطراب، نگرش، آگاهی، حوادث هسته ای و همودیالیز هم بحث شده است.
همینطور علوم انسانی ازدیگر موضوعات بررسی شده در این مرکز است که در آن پنج شاخه مدیریت، جغرافیا، روانشناسی، ادبیات و زبان ها و فقه حقوق را مورد بررسی قرار داده که در حوزه مدیریت موضوعات اینستاگرام، لیگ برتر، تأمین مالی، فرابورس، استعدادیابی، سناریوسازی، صنعت نیروگاهی و روش داده های بنیادی و در حوزه جغرافیا هم به توسعه منطقه ای، توسعه کالبدی، توسعه روستایی، تصاویر ماهواره ای، رقابت پذیری، جریان های فضایی، تاب آوری شهری پرداخته شده است.
بر این اساس در شاخه روانشناسی ۱۰ عنوان بلوغ عاطفی، خود تعیین گری، هیجان پیشرفت، اختلال وسواس، اختلال یادگیری ویژه، ناکویی طبعی، اشتیاق تحصیلی ایماگوتراپی، تحمل پریشانی و تجارب زیسته مورد پژوهش قرار گرفته است.
تجربه خوشه ای، شاهنامه فردوسی، پیش دبستانی، معناشناسی قالبی، نسخه خطی، ذهن آگاهی، صرف ساختی و رویا در شاخه ادبیات و زبان ها قرار گرفته است. همینطور مسئولیت بین الملل، کنوانسیون یونسکو ۲۰۰۱ ادغام، آزادی مشروط، ارتکاب جرم، مسئولیت پذیری، نظارت الکترونیکی، اجرای احکام، جایگزین های حبس، صلب تابعیت هم در فقه حقوق قرار گرفته است.
شاخه کشاورزی هم به پنج مبحث اکولوژی، زراعت اقتصاد کشاورزی، گیاهان دارویی و باغبانی پرداخته است که در شاخه اکولوژی، جریان زیست محیطی، منابع آب، بارش روان آب، تنوع گونه ای، استان اردبیل، تغذیه ای مصنوعی، شبیه سازی عددی و صدمه پذیری پرداخته شده است. بگونه ای که در گیاهان دارویی مباحثی نظیر اضطراب، آلوئه ورا، به لیمو، تنش کم آبی، محلول پاشی، کلیه، عصاره و کورکومین را مورد بررسی قرار دادند.
باغبانی هم از دیگر شاخه هایی است که به موضوعات کارآیی آب، عنصرهای غذایی، تلقیح، تجزیه خوشه ای پرداخته شده است. همینطور در زراعت هم مسائلی نظیر عناصر فلزی، هدایت روزنه ای، تجزیه ارتباطی، تجزیه به عامل ها، کشت درون شیشه ای، شبیه سازی عددی بررسی شده است.
تحلیل پوششی داده ها، تغییرات اقلیم، معادلات ساختاری، گیاهان دارویی، محصولات ارگانیک، تحلیل داده گیاهانی دارویی در حوزه اقتصاد کشاورزی بررسی شده است.
شاخه مهندسی شامل شیمی، مکانیک، مهندسی برق و کامپیوتر، عمران و صنایع پرداخته شده است که در برق و کامپیوتر حوزه های توان مصرفی، ریزشبکه، المان محدود، سنسوری فشرده و در عمران مسائلی نظیر تصاویر ماهواره ای، پهباد، استحکام، توپوگرافی، محاسبات نرم، خاک رسی، ایستگاه مترو و عملکرد لحظه ای مورد بررسی قرار گرفت.
همینطور قابلیت اطمینان، زمان بندی، مدل سازی ریاضی، عدم قطعیت، انتخاب تأمین کننده، نگهداری و تعمیرات در عرصه صنایع جذب، آزمایش سه محوری، شبیه سازی مونث کارلو، سطوح عملکرد در عرصه مکانیک ماده رنگ زا، الیاف پشم، سرامیک، گزینش پذیری، ثبات نوری، فولاد کربنی در عرصه شیمی، نفت و پلیمر مورد پژوهش قرار گرفت.