فرصت های کارآفرینی در بخش گردشگری کلانشهر کرج را بشناسید

به گزارش ربات کشاورز البرز معاون فرهنگی جهاددانشگاهی واحد استان البرز از برگزاری وبینار تخصصی فرصت های کارآفرینی در گردشگری با تاکید بر کلان شهر کرج اطلاع داد.

سعید قاسمی جیردهی اظهار داشت: وبینار تخصصی «تحلیل فرصت های کارآفرینی در گردشگری با تاکید بر کلان شهر کرج» از سلسله نشست های بررسی چشم انداز صنعت توریسم در کشور است که جهاددانشگاهی واحد استان البرز با همکاری مرکز گردشگری علمی – فرهنگی دانشجویان ایران برگزار می نماید.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، وی ادامه داد: این سلسله نشست ها به همت مرکز گردشگری علمی – فرهنگی جهاددانشگاهی در سرتاسر کشور در جهت ساماندهی شبکه نخبگان حوزه تخصصی گردشگری و انتقال راهکارهای آنها به تصمیم سازان و تصمیم گیران و با هدف بهره گیری از تخصص نخبگان این عرصه طراحی شده است.

قاسمی جیردهی تصریح کرد: گردشگری بعنوان یک صنعت مهم، اهمیت ویژه ای در افزایش رشد اقتصادی، اشتغالزایی، درآمد سرانه، بهبود اقتصادی، افزایش کیفیت زندگی و انتقال و اشتراک فرهنگی و حفظ ارزش ها دارد.

وی خاطرنشان کرد: فهم متقابل، تولید و نشر دانش، مفاهمه و حل مساله محلی، ملی و بین المللی در مورد ابعاد مختلف گردشگری، نیازمند تجمیع عالمانه و نظامند داده ها، نظریه پردازی و عرضه راهبردها و رهیافت های مشخص است.

قاسمی جیردهی افزود: وبینار «تحلیل فرصت های کارآفرینی در گردشگری با تاکید بر کلان شهر کرج» در جهت اهداف سلسله نشستهای بررسی چشم انداز صنعت توریسم در کشور با راهبری دکتر علی موحد، دانشیار گروه جغرافیا و گردشگری دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی و دکتر افشین احمد زاده طراح شهرهای هوشمند تفریحی گردشگری و کارآفرین در حوزه ورزش در روز دوشنبه ۲۹ دیماه ساعت ۱۶ برگزار می گردد.

وی اظهار داشت: علاقه مندان می توانند از راه لینک Amjad.jde.ir/alborz با نام جلسه: تحلیل فرصت های کارآفرینی در گردشگری و رمز عبور: jahad در جلسه شرکت کنند.

قاسمی جیردهی در انتها خاطرنشان کرد: برای تسهیل شرکت در وبینار، این نشست از راه اینستاگرام و سامانه رویتاب جهاددانشگاهی به آدرس های jahad_alborz و roytab.ir به صورت زنده پخش خواهد شد.

منبع: