عضو کانون ارزیابی و توسعه شایستگی جهاددانشگاهی: توسعه ابزارهای ارزیابی جهاددانشگاهی

به گزارش ربات کشاورز فارس عضو کانون ارزیابی و توسعه شایستگی جهاددانشگاهی کشور اظهار داشت: این کانون می خواهد در سال های آتی با توسعه گستره ابزارهای ارزیابی خود و استفاده از ابزارهای غیرتمرینی نوین همچون انواع آزمونها و پرسشنامه های روز دنیا خدمات ارزیابی و سنجش ارائه شده از طرف خودرا به سازمانها گسترش داده و بعنوان مرجع اصلی در زمینه ارزیابی و توسعه مدیران، خودرا بعنوان قطب این مساله در کشور مطرح کند.
سید رفیع موسوی در گفت و گو با ایسنا بیان کرد: ارزیابی یک فرایند، روند، و نظام است که یکسری افرادی که متخصص، باتجربه، ماهر، و آموزش دیده هستند افرادی را که می خواهند مورد سنجش، ارزیابی و رصد قرار بگیرند را با یکسری ابزارها و تکنیک هایی همچون؛ مصاحبه مبتنی بر شایستگی، بحث گروهی، بازیهای مدیریت، ایفای نقش، ارائه شفاهی، موردکاوی و جستجوی اطلاعات مورد ارزیابی قرار می دهند.
او اضافه کرد: این پروسه در خیلی از کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار گرفته و در کشور ما نیز از اوایل دهه ۸۰ شمسی استفاده می شد که جهاد دانشگاهی در این خصوص پیشرو بوده است.
ارزیاب کانون ارزیابان جهاددانشگاهی کشور اشاره کرد: این نهاد مبتنی بر تجارب علمی و عملی و مطالعات ملی و بین المللی در سال ۱۳۹۱ طرح پژوهشی را با عنوان “طراحی و تدوین مدل شایستگی مدیران دستگاه های اجرایی” به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری پیشنهاد نمود و در اواخر سال ۱۳۹۴ آنرا به پایان رساند.
به گفته موسوی، این طرح در سال ۱۳۹۸ بعنوان طرح برتر و برگزیده در حوزه علوم انسانی توسط وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری شناخته شد؛ طرحی که منجر به عملیاتی و اجرائی شدن در دستگاه های اجرائی شد.
او عنوان کرد: با همکاری و مشارکت متخصصین، سازمان اداری و استخدامی کشور بخشنامه ای را تهیه و تدوین و به همه دستگاه های اجرائی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ نمود.
عضو کانون ارزیابی و توسعه شایستگی جهاددانشگاهی کشور بیان کرد: بر طبق این بخشنامه معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی مجوزی را از سازمان اداری و استخدامی ستاندن و با دستگاه های مختلف اجرائی در کشور در حوزه های مختلف شامل پیاده سازی و استقرار کانون ارزیابی در دستگاه های دولتی و غیر دولتی، ارزیابی مدیران پایه و میانی و ارشد در دستگاهها برمبنای بخشنامه دولت و طراحی و تدوین مدل شایستگی اختصاصی در دستگاه های دولتی و غیر دولتی همکاری کرده و می کند.
موسوی افزود: در امتداد انجام این طرح کانون ارزیابی و توسعه شایستگی جهاد دانشگاهی، از شروع سال ۱۳۹۷ تا کنون قریب به ۶۰۰۰ نفر از مدیران دستگاه های دولتی و غیردولتی را مورد سنجش و ارزیابی قرار داده است.

منبع: