درمان سوختگی و جراحات جنگی با تکنولوژی جدید سلولی

محققان مشغول توسعه فناوری برای خاموش و روشن کردن ژن ها هستند که سلول های بدن یک فرد گرفتار سوختگی طوری برنامه ریزی می شود تا پوست جدید به وجود بیاید.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از اسپوتنیک، ایندیکا راجاپاکس استادیار دانشگاه میشیگان و همکارانش مشغول تحقیق روی پروتئین هایی به نام عوامل نسخه برداری هستند تا بر روشن و خاموش کردن ژن ها نظارت کنند. آنها در این تحقیق با نیروی هوایی آمریکا همکاری می کنند و هدف شأن توسعه فناوری جدیدی است که از سلول ها در سطح ژنتیک استفاده می نماید. به صورت دقیق تر، این پژوهش سلول های انسانی متمایز مانند پوست، ماهیچه یا بافت های دیگر را هدف می گیرد و ژن های کلیدی آنها که مسئول کنترل نقش های خاصی هستند را روشن و خاموش می کند. بعنوان مثال با کمک این روش سلول های بدن یک فرد گرفتار سوختگی باردیگر طوری برنامه ریزی می شود تا پوست جدید به وجود بیاید، یا فناوری مذکور به یک بیمار نیازمند پیوند اعضا کمک می نماید عضو جدید را پرورش دهد. همینطور فرآیند درمان جراحاتی که در میدان جنگ به وجود می آید هم تسریع می شود. در فرآیند برنامه ریزی باردیگر سلولی از عوامل نسخه برداری (پروتئین هایی که واکنش ژن ها را کنترل می کنند) برای تغییر سرنوشت سلول یا مکان نهایی و نقش آن در سیستم های پیچیده ارگانیسم انسانی استفاده می شود. یکی از کاربردهای نظریه ای این تحقیق اسپری هایی است که به صورت مستقیم روی زخم باز منتشر می شود تا بافت های ماهیچه یا سلول را سریع تر درمان کند.

منبع: