مسابقات کتاب سه دقیقه ای در کردستان با معرفی نفرات برتر پایان یافت

به گزارش ربات کشاورز کردستان مرحله استانی مسابقات کتاب سه دقیقه ای امروز، ۱۳ بهمن ماه با معرفی نفرات برتر پایان یافت.
اکبر اسدی، رئیس جهاددانشگاهی کردستان در اختتامیه مسابقات ملی «کتاب سه دقیقه ای» که امروز، ۱۳ بهمن ماه به صورت مجازی برگزار شد، اظهار نمود: شیوع کرونا در یک سال گذشته زندگی تمام انسان ها در سرتاسر جهان را تحت شعاع خود قرار داده است و این امر باعث تغییر و تحول در سبک زندگی انسان ها شده است.
وی اضافه کرد: در این شرایط سخت کسانی می توانند موفق باشند که بخشی از زمان فراغت خویش را به مطالعه کتاب های مختلف اختصاص داده باشند و همین مساله تحمل شرایط کنونی را برای آنان تسهیل کرده است.
رئیس جهاددانشگاهی کردستان کتاب را یکی از مهم ترین ابزارهای کار دانشجویانی دانست و بیان نمود: اگر دانشجویان و اساتید به صورت اخص و عموم جامعه به صورت کلی با کتاب و کتابخوانی مأنوس شوند هم موجبات ارتقای فرهنگ جامعه فراهم شده و هم کشور در راه رشد و توسعه قرار می گیرد.
وی اضافه کرد: هدف از برگزاری مسابقات ملی کتاب سه دقیقه ای جهاددانشگاهی کردستان بسط و گسترش فرهنگ کتابخوانی، مأنوس کردن جامعه بخصوص دانشجویان با کتاب و به اشتراک گذاری تجربیات کتابخوانی دانشجویان بوده است.
اسدی ضمن اشاره به تأثیرات مثبت مسابقات ملی کتاب سه دقیقه ای اظهار داشت: بیان خلاصه کتاب در سه دقیقه هم باعث بهره مند شدن مخاطبان از محتوای کتاب شده و هم مهارت خلاصه نویسی، اعتماد به نفس و توانایی مذاکره وانتقال مفاهیم را در دانشجویان ارتقا می دهد.
وی با تاکید بر اینکه دانشجویان بعنوان قشر جوان جامعه الگوی سایر اقشار جامعه هستند، اظهار نمود: اگر قشر دانشجو و فرهیخته و الگوی جامعه بیشتر با کتاب مأنوس باشند، باعث الگوسازی برای سایر افراد جامعه خواهد شد و این امر به ارتقای سطح فرهنگ جامعه کمک خواهد نمود.
اسدی در انتها با تقدیر از مشارکت کتابخانه های عمومی استان در برگزاری این برنامه فرهنگی خاطرنشان کرد: از معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی در برگزاری این برنامه ‎های متنوع فرهنگی برای قشر دانشجوی جامعه هم تقدیر می نماییم.
گفتنی است؛ در انتها نخستین دوره مرحله استانی مسابقات ملی «کتاب سه دقیقه ای» برپایه رأی هیأت داوران معصومه دین محمدی با معرفی کتاب «جنگ چهره زنانه ندارد» و پرستو قراعی با معرفی کتاب «ناشناخته ماندگان» بعنوان نفرات برگزیده منتخب شده و به مرحله کشوری مسابقات راه یافتند.

منبع: