توسط محققان کشور صورت می گیرد؛ پایش هوشمند اراضی و محصولات کشاورزی با ماهواره

محصولی دانش بنیان با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تولید شد تا پایش هوشمندانه زمین ها و محصولات کشاورزی امکانپذیر شود.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از معاونت علمی و فناوری، منوچهر منطقی دبیر ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل و نقل هوشمند معاونت علمی و فناوری اظهار داشت: این ستاد بر مبنای مأموریت خود در خصوص پشتیبانی از محصولات دانش بنیان در تلاش است تا توسعه فناوری های حوزه فضایی و ژئوماتیک را سرعت دهد بر همین مبنا هم از تولید محصولی در حوزه ژئوماتیک حمایت کرده است.
وی ضمن اشاره به محصولی که در زمینه رصد هوشمند زمین های کشاورزی توسط محققان کشور ساخته شده، اضافه کرد: این محصول فناورانه در پایش هوشمند زمین های کشاورزی به کار می آید. این سامانه با استفاده از تصاویر ماهواره ای سنجش از دور با کمک دانش کشاورزی، راهکارهایی برای مدیریت، افزایش عملکرد و تولید محصولات کشاورزی عرضه می کند.
دبیر ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل و نقل هوشمند معاونت علمی و فناوری بیان نمود: علیرغم این سامانه کشاورزان می توانند فعالیتهای کلیدی انجام شده در مزرعه خویش را در سامانه کشتیار ثبت و تمامی اطلاعات را در طول فصل زراعی ذخیره کنند. این سامانه به کشاورزان امکان تجزیه و تحلیل تاریخچه زمین و اتخاذ تصمیم های مدیریتی دقیق تر متناسب با گذشته زمین خویش را می دهد.
یاسر ابراهیمیان قاجاری، رئیس گروه ژئوماتیک ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری در مورد شرکت تولید کننده این محصول اظهار داشت: در این سامانه با استفاده از تصاویر ماهواره ای به صورت هفتگی تغییرات خصوصیات ویژه مزرعه همچون میزان پوشش گیاهی، تراکم، سلامت و رطوبت اندازه گیری می شود.
به گفته ابراهیمیان، با استفاده از این تصاویر، بهره گیری از دانش کشاورزی و در نظر گرفتن شرایط جوی و اقلیمی منطقه، سفارش ها و هشدارهای لازم برای رفع کاستی ها و مدیریت بهینه به کشاورزان عرضه می شود.
وی افزود: این سامانه قابلیت پایش زمین های کشاورزی بالای یک هکتار را دارد و برای کشاورزان خرده مالک، مزرعه داران عمده، شرکتهای کشت و صنعت، شرکتهای عرضه دهنده نهاده ها و خدمات کشاورزی و سایر نهادهای خصوصی و دولتی قابل استفاده می باشد.

منبع: