ابداع سیستم تابشی بی هزینه برای خنک کردن ساختمان ها و گرم کردن آب

به گزارش ربات کشاورز محققان دانشگاه بوفالو یک سیستم تابشی ابداع نموده اند که بدون مصرف برق هم ساختمان ها را خنک می کند و هم برای گرم کردن آب قابل استفاده می باشد.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از نیواطلس، سیستم های تهویه مطبوع و خنک کننده بسیار پرمصرف هستند و از همین رو پژوهشگران نمونه اولیه یک سیستم هیبریدی را ابداع نموده اند که بدون احتیاج به مصرف برق نه تنها ساختمان ها را خنک می کند، بلکه با بهره مندی از انرژی خورشیدی می تواند آب را هم گرم کند.
این سیستم خنک کننده مبتنی بر جذب انرژی خورشید از درون اتاق ها یا ساختمان ها می تواند اشعه های جذب شده را در چارچوب امواج مادون قرمز در محیط اطراف متصاعد کند. دستگاه مورد اشاره همینطور دارای صفحاتی برای جذب و انتشار گرما در محیط اطراف است.
دستگاه مورد اشاره در دو جهت خود دارای صفحات خورشیدی برای جذب انرژی خورشید و سپس انتشار مجدد آن است. ساطع کننده حرارتی این دستگاه به صورت عمودی و در دو جهت نصب شده و امواج مادون قرمز را به سمت آسمان منعکس می کند. نتیجه این فرآیند تشدید توان این دستگاه برای خنک کردن محیط اطراف و تولید همزمان گرما در درون آن برای گرم کردن آب است.
برای افزایش کیفیت کار این دستگاه در درون آن از دو آینه هم استفاده شده که دارای ده لایه نازک از دی اکسید نقره و سیلیکون هستند. آینه های مورد اشاره بگونه ای طراحی شده اند که قادر به کنترل طول موج های مختلف بوده و امواج مرئی و نزدیک مادون قرمز از نور خورشید را جذب می کنند. این سبب می شود که گرمای خورشید اثر خنک کننده را خنثی نکند.
از این دستگاه می توان برای کاهش دمای محیط اطراف تا بیشتر از ۱۲ درجه سانتیگراد در صورت تابش مستقیم نور خورشید و برای کاهش ۱۴ درجه ای دمای محیط در شب استفاده نمود. همینطور با این دستگاه می توان آب را تا ۶۰ درجه سانتیگراد گرم کرد.