فرماندار عنوان کرد: لزوم توسعه برنامه محور فعالیتهای جهاددانشگاهی در ساوه

مرکزی فرماندار ساوه اظهار داشت: توسعه فعالیتهای جهاددانشگاهی در این شهرستان باید برنامه محور باشد تا اثربخشی آن در جامعه بیشتر از پیش حس گردد.

علی میرزایی پنجشنبه ۲۳ بهمن ماه در دیدار با سرپرست جهاددانشگاهی استان مرکزی که به همراه نماینده مجلس در دفتر فرماندار ساوه انجام شد، اظهار نمود: جهاددانشگاهی استان مرکزی در دوره مدیریت جدید باید یک برنامه مدون در جهت انجام مأموریت های خود در این شهرستان عرضه نماید و افقی که برای تحقق اهداف هدفگذاری شده است، ترسیم کرده و میزان پیشرفت فعالیتهای اجرایی شده را طبق برنامه زمان بندی اعلام نماید.

وی با تکیه بر اینکه ساوه ظرفیت بالایی در حوزه های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، پژوهشی و علمی دارد، اظهار نمود: برخی مواقع انرژی های زیادی برای برنامه هایی که اصلا تحقق پیدا نمی کند، صرف می شود. براین اساس حرکت برنامه محور باعث خواهد شد که دور باطل نزده و در مسیری صحیحی که هدفگذاری شده است حرکت نماییم.

فرماندار ساوه با اشاره به اینکه در جریان سفر اخیر معاون پارلمانی جهاددانشگاهی به شهرستان ساوه قرار شد یک برنامه عملیاتی شامل رئوس برنامه ها و اهداف عملیاتی در یک بازه زمانی مشخص عرضه شود، خواهان تسریع در عرضه این برنامه عملیاتی برای تقویت و توسعه فعالیتهای این نهاد در این شهرستان شد.

وی بر تسریع در ساخت فضای فیزیکی برای راه اندازی ساختمان اداری جهاددانشگاهی ساوه با استفاده از ظرفیت خیرین تصریح کرد و خواهان توجه این نهاد به قابلیت ها و ظرفیت های شهرستان ویژه ساوه بعنوان دومین شهرستان استان مرکزی شد و بر ضرورت عرضه برنامه زمان بندی از جانب جهاددانشگاهی استان مرکزی برای تقویت و توسعه فعالیتهای این نهاد در ساوه تاکید و اظهار نمود: راه اندازی شعبه دوم مرکز تخصصی درمان ناباروری در شهرستان ساوه با عنایت به ظرفیت بالای این منطقه لزوم دارد.

وی ضمن اشاره به اینکه باید بگونه ای عمل کرد که مردم قضاوت خوبی از عملکردها داشته باشند، اضافه کرد: توزیع متوازن و عادلانه امکانات در شهرهای مختلف بخصوص ساوه ضروریست و جهاد دانشگاهی باید برای هر شهرستانی با عنایت به ظرفیت و توانمندی آن خطه نظیر گل و سنگ در محلات، انار در ساوه، لوبیا در خمین و… برنامه عملیاتی عرضه و اجرایی کند.

فرماندار ساوه گسترش فعالیتهای پژوهشی جهادانشگاهی را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: فعالیت در حوزه پژوهش های سفارش محور منجر به تجاری سازی و خلق ثروت می شود و این رویه در جهاددانشگاهی با قوت دنبال می شود و نیازمند توسعه است.