اعلام آمادگی جهاد دانشگاهی برای توسعه همکاری با وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی

به گزارش ربات کشاورز رئیس جهاد دانشگاهی ضمن اشاره به همکاریهای گسترده این نهاد با وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی اظهار داشت: برای توسعه همکاری ها در زمینه های مختلفی چون مشاغل خانگی، توانمندسازی حاکمیت و جامعه و تعاون و همینطور دیگر حوزه های در رابطه با فعالیتهای این وزارت خانه آمادگی داریم.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، دکتر حمیدرضا طیبی در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره طرح های پژوهشی حوزه تعاون و آئین افتتاح همزمان ۲۸۶ پروژه تعاونی در سرتاسر کشور که ظهر امروز با حضور وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی برگزار شد، با تشکر از زحمات دکتر شریعتمداری و دکتر کبیری، معاون تعاون وزیر کار، در حوزه تعاون اظهار داشت: رسیدن به پیشرفت و توسعه پایدار مستلزم نگاه علمی در برنامه ریزیو نگاه فناورانه یا کاربردی کردن علم در بحث اجرا و بخصوص توسعه اقتصادی کشور است.
وی ادامه داد: بسیار خوشبختیم که در وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی هم دکتر شریعتمداری و هم معاونان ایشان در انجام وظایف وزارتخانه ای خود این نگاه علمی دارند. همینطور ما خوشحال هستیم که در جهاد دانشگاهی، همکاری بسیار نزدیکی در حوزه های مختلف با این وزارتخانه داریم.
طیبی تصریح کرد: در بحث مشاغل خانگی، با یک نگاه علمی که بازار کار را برای افرادی که در خانه کار می کنند تضمین کند کار را با وزارت تعاون آغاز کردیم و این پروژه بسیار موفق پیش می رود. در بحث توانمندسازی حاکمیت و جامعه که مبحث بسیار مهم و موثری است با تشکیل مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه در معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی فعالیت بسیار گسترده ای را با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داریم.
وی افزود: در زمینه تعاون هم که رکن مهمی در اقتصاد به شمار می آید و علاوه بر این که در توزیع عدالت منابع در کشور مهم می باشد، می تواند سرمایه های خرد مردم را جمع کند، با عنایت به ماهیت علمی و ترویجی این موضوع، از راه معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی و با تشکیل اندیشکده تعاون این همکاری را ادامه دادیم.
او در آخر با بیان آمادگی برای توسعه فعالیت ها در زمینه های ذکر شده و دیگر حوزه های مرتبط، با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: از اعتمادی که ما کردید تشکر می نماییم و بطور قطع تلاش می نماییم این اعتماد را با کار خوب در خدمت رسانی به مردم کشورمان جبران نماییم.

منبع: