در سی وهشتمین دوره جایزه كتاب سال جمهوری اسلامی ایران؛ انتشارات جهاددانشگاهی دو جایزه كتاب سال را كسب نمود

دو اثر انتشار یافته از طرف انتشارات جهاددانشگاهی در سی وهشتمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران برنده جایزه شدند.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، برگزیدگان و شایستگان تقدیر سی وهشتمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران و بیست وهشتمین دوره جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران امروز شنبه، دوم اسفند ماه با حضور رئیس جمهوری عرضه شدند.

دبیرخانه سی وهشتمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران قبل تر از راهیابی 10 اثر انتشار یافته توسط انتشارات جهاد دانشگاهی به مرحله دوم داوری آگاهی داده بود. برمبنای اعلام روابط عمومی خانه کتاب و ادبیات ایران، از این تعداد، دو کتاب انتشارات جهاددانشگاهی بعنوان اثر شایسته تقدیر انتخاب شدند.

این دو کتاب برگزیده حمل و نقل و لجستیک پایدار: مروری بر مدلهای بهینه سازی و الگوریتم های حل پیشنهادی، تألیف دیدم سینار، کنستانتین گالکیس و پانوس ام ار پاردالوس، ترجمه مرتضی قمی اویلی، متینه زیاری و میرسامان پیشوایی؛ هورمون های گیاهی تحت عوامل محیطی تنش زا، تألیف غلام جلال احمد و جینگ ـ کوان یو، ترجمة مجید قربانی جاوید، ایرج اله دادی، سیاوش حشمتی، شیوا اکبری، لاله رحیمی میلاشی و سیاوش حشمتی هستند.

مروری بر کتاب های برنده جایزه کتاب سال

به گزارش روابط عمومی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی، تمرکز اصلی کتاب «حمل و نقل و لجستیک پایدار: مروری بر مدلهای بهینه سازی و الگوریتم های حل پیشنهادی»، ارائه رویکردهای بهینه سازی جدید و نوینی برای مسائل لجستیک و حمل و نقل پایدار می باشد. در قسمتی از پیش گفتار این کتاب می خوانیم: مجموعه حاضر، دستاوردها و توسعه های اخیر به وجود آمده در حوزه بهینه سازی را برای برنامه ریزی لجستیک و حمل و نقل پایدار با در نظر داشتن ابعاد پایداری دسته بندی و ارائه می کند. کتاب شامل ده فصل است. فصل اول چالش ها و روند مطالعاتی موجود در زمینه مدیریت لجستیک و حمل و نقل پایدار را در سالهای اخیر مرور می کند. مابقی کتاب به دو بخش اصلی با تمرکز بر مدلهای قطعی و غیرقطعی، تقسیم می شود. هر بخش شامل نظریه و رویکردهای توسعه داده شده برای مسائل کاربردی حمل و نقل و لجستیک پایدار بوده و ادبیات مربوط به این حوزه را نیز به خوبی مرور می کند.

در پیشگفتار کتاب «هورمون های گیاهی تحت عوامل محیطی تنش زا» آمده است: در سالهای اخیر با افزایش جمعیت جهان و نیاز به تولید غذای بیشتر و به تبع آن توسعه کشاورزی مدرن، چالش های پیش روی کشاورزان و نیز پژوهشگران علوم گیاهی افزایش یافته است. یکی از مخاطرات تنش های محیطی و اثرات زیانبار آن بر تولید گیاهان زراعی و باغی است که منجر به خطر افتادن امنیت غذایی کشورها شده است. یکی از راه های کاهش آثار زیانبار تنش های محیطی، استفاده از مواد تنظیم کننده رشد است که تا حد زیادی می توانند گیاهان را در تحمل تنش های محیطی یاری دهند. متأسفانه به رغم نقش مهم پژوهش های در رابطه با هورمون ها گیاهی و تنظیم کننده های رشد در وضعیت محیطی گوناگون، منبعی منسجم و کامل جهت بررسی این ترکیبات تحت تنش های محیطی، کمتر به چشم می خورد و در کتاب حاضر تلاش شده تا اطلاعات جدیدی درباب تأثیر مواد تنظیم کننده رشد بر گیاهان تحت تنش های محیطی ارائه شود.