مدیر سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی لرستان خبر داد: برگزاری دومین اردوی جهادی مهر باران در خرم آباد

به گزارش ربات کشاورز لرستان مدیر سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی لرستان اظهار داشت: دومین اردوی جهادی مهر باران در خرم آباد اجرا شد.
احمد حاتمی در گفت و گو با ایسنا اظهار نمود: دومین اردوی جهادی مهر باران به همت سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و بسیج جامعه پزشکی لرستان در محله کمتر برخوردار دره گرم غربی خرم آباد انجام شد.
وی اظهار داشت: در این طرح ۹۰ نفر بصورت رایگان ویزیت شدند.
مدیر سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی لرستان افزود: در این طرح همین طور ۱۴۰ نفر برای فشار خون و ۱۰۸ نفر برای تست خون غربالگری شدند.
حاتمی بیان کرد: در این طرح یک پزشک عمومی، پنج پرستار، یک مام و روانشناس بالینی حضور داشتند.

منبع: