با کمک یک ژل؛ ابداع ماهیچه مصنوعی که با ورزش قدرتمندتر می شود

ربات کشاورز: پژوهشگران نوعی ژل ابداع نموده اند که با مکانیسمی مشابه ماهیچه انسان هنگام ورزش، ۶۶ بار قدرتمندتر می شود.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از فیوچریسم، پژوهشگران ژل جدیدی ابداع نموده اند که مانند ماهیچه های معمولی همزمان با ورزش کردن قدرتمندتر می شود. بر اساس گزارش نشریه نیوساینتیست، این ماده جدید به تولید نسل جدیدی از نرم ربات ها کمک می نماید که برای اهداف خاصی ساخته می شوند و برهمان اساس با گذر زمان قدرتمندتر می شوند. تولید ماشین هایی که مانند حیوانات می توانند خودرا سازگار و رشد دهند گامی مهم در حوزه نرم رباتیک بشمار می رود. ماهیچه های طبیعی هنگام تمرین ورزشی به سبب ساختار بدن رشد می کنند و بزرگ تر می شوند یا لطمه می بینند. ماهیچه مصنوعی مذکور نیز بوسیله مکانیسمی مشابه ۶۶ بار قدرتمندتر می شوند. ژل تازه توسعه یافته در مواد نانویی قرار می گیرد که به یکدیگر مرتبط هستند. این مواد تحت فشار مکانیکی قدرتمندتر می شود و بدین سان با گذر زمان ژل قدرتمندتر و سخت تر می شود. ژائو وانگ یکی از پژوهشگران ارشد این پژوهش می گوید: هنگامیکه ورزش می نماییم، ماهیچه هایمان قدرتمندتر می شوند. می خواهیم از این پروسه تقلید نماییم تا هنگامیکه ماهیچه مصنوعی ورزش می کند سختی آن بیشتر شود. هم اکنون این پروسه فقط یک راه است. به عبارت دیگر ژل در واکنش به فشار فیزیکی سخت تر و خشک تر می شود اما بعد از آن شل نمی گردد. در همین راستا وانگ و پژوهشگران دیگر مشغول ادامه تحقیق هستند تا بعد از مدتی از سختی ماهیچه های نرم ربات بکاهند. چنین ربات هایی ابزارهایی کارآمد هستند که می توانند به تدریج خودرا با محیط سازگار کنند و برای انجام کارهای مختلف آماده شوند.

منبع: