مجوز مرکز آموزش مهارتی علوم پزشکی جهاد دانشگاهی هرمزگان صادر شد

ربات کشاورز: هرمزگان سرپرست جهاد دانشگاهی استان هرمزگان اظهار داشت: مجوز قطعی راه اندازی مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی جهاد دانشگاهی استان از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر شد.

محمد دل پسند در گفت و گو با ایسنا، اضافه کرد: با صدور مجوز مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی جهاددانشگاهی هرمزگان تمام دوره های مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی از سطح دستیار تا دوره های تخصصی پزشکی توسط این مرکز در استان برگزار می گردد.

وی اشاره کرد: این مرکز یک فضای آموزشی است که بمنظور آموزش مهارت های علمی، عملی و بالینی با بهره گیری از لوازم کمک آموزشی، امکانات و تجهیزات لازم دایر شده است.

دل پسند اضافه کرد: دوره های آموزشی در این مرکز برمبنای استانداردها و قوانین آموزشی مرکز ملی آموزش های مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی برگزار و منجر به کسب یا ارتقاء مهارت حرفه ای مهارت آموز و همین طور سبب افزایش توانمندی شغلی فرد در حوزه پزشکی بوسیله افزایش مهارت های در رابطه با حرفه می شود.

سرپرست جهاد دانشگاهی استان هرمزگان در تشریح ماهیت آموزش های مهارتی و حرفه ای اظهار داشت: آموزش مهارتی و حرفه ای آموزشی است که منجر به ارتقاء دانش کار، ایجاد مهارت، افزایش راندمان، به هنگام شدن و ارتقای معلومات و تجارب شاغلان، رشد استعدادهای بارز و به فعلیت رسیدن استعدادهای نهفته برای مشاغل و حرفه های گوناگون شود تا توانایی افراد را برای انجام دادن کاری که به ایشان محول می شود به سطح مطلوب برساند.

وی همین طور به اهداف آموزش های مهارتی و حرفه ای اشاره نمود و اظهار داشت: ارتقا فاکتورهای کمی و کیفی آموزش های حرفه ای، فراهم سازی زیر بنای مناسب بمنظور به کار گیری توان مهارت آموزان دوره های نظری در حل مسائل مهارتی، زمینه سازی مناسب برای ایجاد و انتقال تکنولوژی های نوین از اهداف آموزش های مهارتی و حرفه ای در این مرکز است.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، برمبنای بخشنامه وزارت بهداشت تنها مرکز دارای مجوز و مورد تائید برای برگزاری دوره های مهارتی پزشکی، مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفه ای است و جهاد دانشگاهی بعنوان قدیمی ترین مرکز آموزشی مهارتی دانشگاهی در استان دارنده هر دو مجوز رسمی وزارت علوم و وزارت بهداشت و درمان در زمینه برگزاری دوره های مهارتی خصوصاً پزشکی در استان هرمزگان است.

منبع: