حضور بیشتر از ۵۰۰۰ هرمزگانی در طرح ملی توسعه مشاغل خانگی

به گزارش ربات کشاورز هرمزگان مدیر اجرای مرکز رشد جهاد دانشگاهی هرمزگان و مدیر اجرایی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی اظهار داشت: بیشتر از پنج هزار نفر از متقاضیان هرمزگانی بعد از ارزیابی و مشاوره در طرح ملی توسعه مشاغل خانگی حضور یافته اند که سهم استان در این طرح دو هزار و ۵۰۰ نفر است.

صدیقه مظفر بامداد امروز(۱۳ اسفندماه) در دیدار با سرپرست دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری هرمزگان، به تشریح طرح ملی مشاغل خانگی پرداخت و اظهار داشت: طرح ملی مشاغل خانگی به منظور آموزش، توانمند سازی و اتصال به بازار با هدف اشتغال پایدار برای متقاضیان این طرح در حال انجام می باشد.

مدیراجرایی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی با اشاره به اینکه سایت برای فروش محصولات مشاغل خانگی طراحی شده است که این سایت ها مخصوص فروش محصولات است، اظهار نمود: بیشتر از ۵ هزار نفر از متقاضیان بعد از ارزیابی و مشاوره در این طرح ملی حضور یافته اند و سهم استان هرمزگان ۲ هزار و ۵۰۰ نفر است.

مظفر افزود: این طرح ضعف های رویه سابق را پوشش می دهد و بر مبنای چارچوب بخش آموزش، مشاوره و اتصال به بازار تعریف شده که این یک رویکرد نوین در حوزه اشتغال کشور است.

این مقام مسئول افزود: تجربه اجرای الگوی نوین از سال ۱۳۹۷ تابحال که به مجری گری جهاددانشگاهی و کارفرمایی اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی اجرا شده است که طرح ملی توسعه مشاغل خانگی شناخت مناسبی از فضای کسب و کار استان را نشان داده است که به منظور رسیدن به اهداف این طرح نیازمند همکاری ویژه تمام دستگاهای اجرایی می باشد.

در ادامه سرپرست دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری هرمزگان اظهار داشت: با وجود معضل گسترده بیکاری باید دغدغه همه مدیران و همینطور دستگاه ها و دانشگاه ها، مطابق با فرمایشات مقام معظم رهبری اشتغال باشد.

امیر حبیبی در انتها افزود: جهاد دانشگاهی همواره نقش مهمی را در توسعه کشور داشته ازاین رو بر مبنای قوانین همکاریهای لازم را با جهاد دانشگاهی خواهیم داشت.

منبع: