قائم مقام ستاد نقشه جامع علمی خبر داد نظارت و انتقال دانش فنی ماموریت جدید جهاد دانشگاهی تعریف شد

به گزارش ربات کشاورز قائم مقام ستاد نقشه جامع علمی کشور با تاکید بر اینکه جهاد دانشگاهی باتوجه به تخصص هایی که دارد نه بعنوان مجری طرح های فناوری بلکه بعنوان مدیر و ناظر بر انتقال دانش فنی وارد عمل شود، اظهار داشت: مشارکت این نهاد در ارتقای کرسی های نظریه پردازی از ماموریت های جدید جهاد دانشگاهی است.
به گزارش ایسنا دکتر منصور کبگانبان در حاشیه یکصد و چهل و ششم جلسه ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، بررسی ماموریت‎های جهاد دانشگاهی را موضوع اصلی این جلسه ذکر کرد و اضافه کرد: چند سال پیش از سوی ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ماموریت هایی برای جهاد دانشگاهی تعریف شده بود که نخستین این ماموریت ها مدیریت انتقال و توسعه فناوری در طرح های کلان توسعه ای و عمرانی است.
وی با اشاره به سابقه جهاد دانشگاهی در بعضی از زمینه های فناوری اظهار نمود: بر این اساس درخواست ما این است که این نهاد نه بعنوان مجری طرح های فناوری بلکه بعنوان مدیر و ناظر بر انتقال دانش فنی وارد عمل شود که دراین زمینه جهاد دانشگاهی به سبب ارتباطاتی که با نهادهایی چون سازمان برنامه و بودجه و وزارت صمت داشته است، گزارشی را ارائه کرد و دراین زمینه ارزیابی معاونت و ارزیابی ستاد اجرای نقشه جامع علمی کشور نیز ارائه شد.
کبگانیان با اعلان اینکه برای اجرای ماموریت‎های جدید جهاد دانشگاهی چالش هایی وجود دارد، اشاره کرد: قسمتی از این مشکلات ناشی از اعمال تحریم ها مقابل کشور و بخش دیگر از این چالش ها ساختاری است که تعدادی از این مشکلات تاحدی رفع شده است، ولی در بعضی از مقاطع چالش های جدی وجود دارد که نیاز است شورای عالی انقلاب فرهنگی و ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور وارد شود که دراین زمینه نیز اساسا اقدام خواهیم کرد.
قائم مقام ستاد نقشه جامع علمی کشور تصویب نهایی ماموریت های جهاد دانشگاهی را یکی از چالش ها عنوان نمود و تصریح کرد: برمبنای اعلام سازمان برنامه و بودجه، انتقال ماموریت‎های جدید جهاد دانشگاهی باید به تصویب شورای اقتصاد و یا ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برسد و در صورتیکه نیاز به مکاتبه باشد، انجام خواهیم داد؛ ولی دراین زمینه قرار شد که هماهنگی هایی با معاونت علمی ریاست جمهوری بعنوان عضو ستاد راهبری نقشه جامع و عضو ستاد اقتصاد مقاومتی صورت گیرد.
وی هدایت شغلی و توانمندسازی دانش آموختگان دانشگاهی را از دیگر ماموریت های جهاد دانشگاهی نام برد و تصریح کرد: یکی از لطمه های موجود در کشور یافتن شغل متناسب با تخصص برای دانش آموختگان دانشگاهی است؛ هر چند که ممکنست فارغ التحصیلان دانشگاهی شغل داشته باشند ولی این افراد در یافتن شغل متناسب با تخصص خود گرفتار مشکلاتی هستند.
قائم مقام ستاد نقشه جامع علمی کشور افزود: بر این اساس ما مصوبه ای را بوسیله روزنامه رسمی به نهادهایی چون جهاد دانشگاهی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همین طور کمیسیون علمی، تحقیقات و فناوری دولت ابلاغ کردیم.
کبگانیان ایجاد نهاد پژوهش و فناوری و مشارکت در ارتقای کرسی های نظریه پردازی را از دیگر ماموریت های جهاد دانشگاهی نام برد و افزود: در این نشست قرار شد نقصها و چالش های انتقال ماموریت های جهاد دانشگاهی مورد بررسی دقیق قرار گیرد و زمانی که گزارش آن تکمیل شد، در قالب گزارش نهایی در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی بعنوان گزارش ملی مطرح شود.
بگفته وی گزارش جهاد دانشگاهی در این نشست به تایید نرسید تا نقصها آن مرتفع شود.
قائم مقام ستاد نقشه جامع علمی کشور همین طور از برگزاری مراسم تودیع و معارفه دبیر ستاد اجرای نقشه جامع کشور آگاهی داد و اظهار داشت: در این نشست از زحمات دکتر باقری مقدم تقدیر گردید و دکتر فرهنگ فصیحی بعنوان دبیر جدید این ستاد معرفی گردید.

منبع: