برای نخستین بار در خاورمیانه صورت می گیرد رونمایی از پروژه سخت کاری انفجاری تکه مرکزی سوزن ریل

ربات کشاورز: مرکز تحقیقات و فرآوری مواد ویژه فلزی سازمان جهاد دانشگاهی تهران در هشتمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی از پروژه سخت کاری انفجاری تکه مرکزی سوزن ریل برای اولین بار در خاورمیانه با حضور وزیر دفاع رونمایی می نماید.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، تکه مرکزی سوزن ریل مهم ترین قطعه انشعاب ریل است که نقش هدایت ناوگان را در راه انشعابی بازی می کند و به نام قلب انشعاب شناخته می شود. جهت استفاده بهینه از این قطعه لازم است سطوح آن در مقاطع مشخصی سخت کاری شود و سختی آن از ۱۸۰ به ۳۴۰ برینل برسد و این کار تنها با بهره گیری از ضربه ناشی از انفجار مواد منفجره امکان پذیراست که در کسری از ثانیه انجام می شود.
این دستاورد پژوهشی توسط متخصصان جهاد دانشگاهی با همکاری دانشگاه تربیت مدرس، صنایع دفاع و حمایت شرکت گسترش صنایع ریلی ایران(شرکت ایرید) به بهره برداری رسیده است.
هشتمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی در تاریخ ۱۳ الی ۱۶ اسفند ماه ۹۹ در محل نمایشگاه های بین المللی تهران در حال برگزاری است.

منبع: