هوش مصنوعی با بررسی سیگنال های مغزی چهره های جذاب خلق می کند

ربات کشاورز: پژوهشگران دانشگاه های هلسینکی و کپنهاگ یک الگوریتم هوش مصنوعی جدید ابداع نموده اند که با بررسی سیگنال های مغزی افراد، چهره های جذاب طراحی و منتشر می کند.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از نیواطلس، الگوریتم مذکور با بررسی سیگنال های مغزی افراد درک می کند که بیشتر اشخاص چه چهره هایی را جذاب و زیبا تلقی می کنند و به همین دلیل چهره هایی می آفریند که از نظر عموم مردم جذاب و زیبا باشند.
این سیستم با دریافت تصاویر هزاران نفر و بررسی واکنش مغز انسان نسبت به این تصاویر توانست در مورد میزان جذابیت عمومی آنها به جمع بندی برسد. هر یک از این تصاویر بر روی یک نمایشگر کامپیوتری به حدود ۳۰ نفر نشان داده شدند و زمانی که بررسی سیگنال های مغزی نشان می داد فردی یک تصویر را جذاب می داند از وی خواسته می شد تا با دقت بیشتری به آن تصویر نگاه کند. در این شرایط جزئیات سیگنال های مغزی هر فرد در زمان مشاهده تصاویر مورد اشاره با بهره گیری از فناوری الکتروانسفالوگرافی ضبط می شد.
سیستم هوش مصنوعی مورد اشاره از این طریق به یک جمع بندی در مورد خاصیت های چهره های جذاب می رسد و در نهایت بر همان اساس تصاویر تازه ای خلق می کند. سپس برای کسب اطمینان از کارایی این هوش مصنوعی تصاویر خلق شده مجدداً به افراد مختلفی نشان داده شدند و مشخص شد دقت هوش مصنوعی مذکور در خلق تصاویر جذاب ۸۷ درصد بوده است.

منبع: