بهبود وضعیت محله های لطمه پذیر و ساکنان، هدف راه اندازی دفتر تسهیل گری در اراک

ربات کشاورز: مرکزی راهبر استانی طرح تسهیلگری در استان مرکزی به همراه معاون فرهنگی جهاددانشگاهی استان مرکزی از دفتر تسهیلگری و توسعه محلی کوی امام سجاد (باغ خلج) و رودکی بازدید نمود.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، امروز سه شنبه ۱۹ اسفندماه، مقدسی کارشناس این دفتر در حاشیه این بازدید اظهار نمود: سکونتگاه های غیررسمی پدیده ای ناشی از گسترش شهرها و بازتابی از عدم توزیع مناسب امکانات شهری هستند، زمانی که شهر نتواند نیازهای قسمتی از جمعیت خودرا تامین کند، آنها را به حاشیه می راند، بر این اساس دفاتر تسهیل گری و توسعه محلی بمنظور بهره مندی از توان و ظرفیت بخش خصوصی در رشد و توسعه مناطق کمتر توسعه یافته در ۱۰ استان کشور از سال ۱۳۹۶ توسط وزارت کشور با هدف شناسایی، لطمه شناسی و برنامه ریزی برای کاهش لطمه های اجتماعی بر پایه داده های واقعی ایجاد شدند و همچون اقدامات موثر دولت نیز در امتداد دغدغه های مقام معظم رهبری در حوزه لطمه های اجتماعی بوده است.
وی ادامه داد: دفتر تسهیلگری و توسعه محلی کوی امام سجاد(باغ خلج) و رودکی در خردادماه ۱۳۹۸ بطور رسمی شروع به کار کرده و همچون نقش های مهم این دفتر توانمندسازی محله باغ خلج و ارتقای سطح آگاهی ساکنان در ارائه چاره برای رویارویی با مشکلات و شناخت نقاط ضعف و قوت محله و اهتمام در برطرف نمودن و هموارسازی مشکلات موجود است که به تعبیری این اقدامات نقش مسئله یابی مشارکتی را شفاف تر می سازد.
مقدسی اظهار داشت: بهبود کیفیت زندگی ساکنان و کیفیت عمومی محیط محله، بهبود سلامت ساکنان محله، کاهش لطمه های اجتماعی و پشتیبانی از افراد و گروه های لطمه دیده و لطمه پذیر، افزایش میزان مشارکت، اعتماد و حمایت های مردمی، توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی جامعه محلی و مشارکت در تامین نیازهای جامعه محلی با تاکید بر ظرفیت ها و دارایی های محله همچون اهداف کلی راه اندازی این دفاتر است.
وی ادامه داد: در این دفتر اقدامات زیادی نظیر مبادرت به ترک اعتیاد بانوان به صورت رایگان انجام می شود و این افراد با مشارکت امام جمعه محل یا برخی مراکز شناسایی شده یا به صورت خودمعرف به این مراکز مراجعه نموده و خدمات مربوطه را دریافت می کنند.
مقدسی با اعلان اینکه همین طور اقدامات مناسبتی نیز در این دفتر صورت می گیرد که در امتداد دو مناسبت اخیر شامل روز درختکاری و روز جهانی زن برنامه هایی انجام شده است.
بر طبق این گزارش، عطایی، راهبر استانی طرح تسهیلگری در استان مرکزی در جریان این بازدید، با مسئولان و کارشناسان این دفتر گفتگو نمود.

منبع: