به گفته ایلان ماسک؛ پرتاب نمونه اولیه استارشیپ باردیگر به تعویق افتاد

به گزارش ربات کشاورز پرتاب نمونه اولیه استارشیپ SN۱۱ به علت بموقع نرسیدن بازرس سازمان فدرال هوانوردی آمریکا به مقر پرتاب به تعویق افتاد.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایندپندنت، اسپیس ایکس آزمایش نمونه اولیه موشک استارشیپ را به علت موضوع هایی در ارتباط با سازمان فدرال هوانوردی آمریکا باردیگر به تعویق افتاد.
نمونه اولیه SN۱۱ روی پد پرتاب واحد اسپیس ایکس در بوکاچیکا قرار داشت که ایلان ماسک در توئیتی اعلام نمود پرتاب آزمایشی آن به تعویق افتاده است.
او در این شبکه اجتماعی نوشت: بازرس سازمان فدرال هوانوردی نتوانست امروز بموقع برای پرتاب به مقر استاربیس برسد. پرتاب به فردا موکول می شود.
البته قرار بود پرتاب و فرود SN۱۱ روز جمعه صورت گیرد اما به علت اختلالات فنی به تعویق افتاده بود.
با وجود تاخیرها در انجام پرتاب، سرعت آزمایش نمونه های اولیه استارشیپ بسیار سریع است.

منبع: