فراخوان جذب نیروی امریه در مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

به گزارش ربات کشاورز مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران جهت تأمین نیروی انسانی متخصص، مبادرت به جذب نیروی امریه با مدرک کارشناسی ارشد در رشته صنایع غذایی یا علوم تغذیه برای سال ۱۴۰۰ نموده است.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران جهت تأمین نیروی انسانی متخصص، مبادرت به جذب نیروی امریه برای سال ۱۴۰۰ نموده است. تاریخ اعزام اول تیرماه یا اول شهریورماه ۱۴۰۰خواهد بود و داوطلبان باید بومی استان البرز باشند.

از واجدین شرایط دعوت به عمل می آید رزومه خویش را حداکثر تا آخر فروردین ۱۴۰۰ به آدرس info@ibrc.ir ارسال کنند.

براساس اعلام روابط عمومی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، این مرکز همینطور برای یکی از طرح های پژوهشی خود احتیاج به نیروی همکار، کارشناس رشته های میکروبیولوژی یا علوم آزمایشگاهی دارد. علاقه مندان می توانند رزومه خویش را به آدرس info@ibrc.ir و یا sec.ibrc@acecr.ac.ir ارسال نمایند.

منبع: