انعقاد تفاهمنامه همکاری پیشران طرح توسعه مشاغل خانگی شهرستان کنگان

به گزارش ربات کشاورز بوشهر به منظور پیاده سازی الگوی جدید طرح ملی توسعه مشاغل خانگی، تفاهمنامه جهاد دانشگاهی استان بوشهر با خانم ˮسمیرا سلیمیان ˮ، پیشران شهرستان کنگان منعقد شد.
موضوع تفاهم نامه همکاری در انجام و اجرای آموزش و توانمندسازی متقاضیان، شناسایی مزیت ها و فرصت های شهرستان و اتصال به بازار محصولات خانگی در چهارچوب الگوی جدید توسعه مشاغل خانگی، مصوب ستاد ساماندهی و پشتیبانی از مشاغل خانگی است.
همچون اهداف تفاهم نامه توسعه همکاریهای فی ما بین در امتداد اجرای طرح ملّی توسعه مشاغل خانگی شهرستان کنگان، آموزش و اتصال به بازار تولیدکنندگان مشاغل خانگی و توسعه و پایدارسازی کسب وکار، استفاده بهینه از پتانسیل های مادی، معنوی و فناوری طرفین تفاهم نامه همچون بسترسازی و همین طور امکانات موجود جهت فروش تولیدات خانگی است.
مدت اجرای این تفاهم نامه جمعا ۲ سال از تاریخ امضا بوده و در صورت توافق طرفین قابل تمدید است.
وظایف و تعهدات جهاد دانشگاهی معرفی نماینده به پیشران، کمک و بسترسازی و تامین بستر لازم جهت فروش و عرضه مستقیم کالاهای طرح، همکاری در شناسایی بازارهای داخلی و خارجی برای فروش محصولات طرح مشاغل خانگی، همکاری در معرفی مشاوران و تسهیلگران به پیشران، استفاده از ظرفیت های جهاددانشگاهی جهت همکاری با پیشران در طرح، بررسی گزارش های دوره ای و پایانی و بررسی جلسات هماهنگی حسب ضرورت است.
همین طور وظایف و تعهدات پیشران معرفی نماینده پیشران به جهاد، همکاری با جهاد در تدوین برنامه های اتصال به بازار، پیاده سازی آن و فروش محصولات، رصد و انتشار اخبار رسانه های مجازی در حوزه پوشاک مشاغل خانگی و گزارش به جهاد، به کارگیری ظرفیت های موجود و استفاده از سازوکارهای مناسب برای اجرای مفاد تفاهم نامه، تامین مکان، مواد اولیه و تجهیزات لازم جهت اجرای طرح، خرید محصول و کمک به فروش محصولات طرح توسعه مشاغل خانگی، تهیه گزارش های دوره ای و پایانی، شرکت در جلسات حسب لزوم، آموزش های عمومی و تخصصی به متقاضیان طرح تعریف شده است.

منبع: