اجرای ۱۰ طرح پژوهشی حوزه خانواده در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

ربات کشاورز: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی، باتوجه به راه اندازی گروه پژوهشی ˮمطالعات خانوادهˮ، اجرای ۱۰ طرح پژوهشی در این عرصه را در دستور کار خود قرار داده است.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، نهاد خانواده هم در سطح خرد و هم در سطح کلان جامعه نقش تعیین کننده ای دارد و این نهاد در سطح خرد، در شکل گیری شخصیت و حیات فردی و اجتماعی افراد، بسیار موثر است. همین طور در سطح کلان، بعنوان نهادی تعیین کننده برای حیات اجتماعی جامعه در تعامل با سایر نهادهای اجتماعی ایفای نقش می کند و بدون تردید تحولات جامعه متأثر از این نهاد و تحولات آنست و متقابلاً تحولات جامعه و سایر نهادهای آن (نظیر اقتصاد، سیاست) بر نهاد خانواده موثر است.

تغییر و تحولات نهاد خانواده در ایران و چالش های آن، اهمیت این نهاد و ضرورت پرداختن به آنرا دو چندان کرده است. براین اساس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی، گروه پژوهشی جدیدی را با عنوان “مطالعات خانواده” راه اندازی و کارهای پژوهشی هدفمند و متمرکزی در این عرصه آغاز نموده است.

براساس اعلام روابط عمومی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی، اجرای ۱۰ طرح پژوهشی با عنوان های “بررسی و ارزیابی وضعیت استواری خانواده ایرانی”؛ “بررسی عوامل موثر بر بروز اختلاف بین زوجین و شیوه های حل آنها”؛ “بررسی ساختار قدرت در خانواده و عوامل و نتایج آن”؛ “بررسی نگرش ایرانیان به فرزندآوری”؛ “نگرش و رفتار جنسی”؛ “بررسی نگرش های جنسیتی و نتایج آن در خانواده”؛ “تعاملات بین نسلی در خانواده ایرانی”؛ “بررسی تحولات فرهنگی اجتماعی در نسل های مختلف خانواده ایرانی”؛” وضعیت ازدواج در ایران (نگرش ها، فرایندها و چالش ها)”؛ “وضعیت خشونت خانوادگی در ایران و عوامل موثر بر آن”، را در دستور کار قرار داد که با همت اعضای هیأت علمی و همکاران پژوهشگاه، با موفقیت اجرا شده و اکنون مراحل ارزیابی نهایی را طی می کند.

منبع: