مرکز نوآوری و شتابدهی جهاد دانشگاهی لرستان

به گزارش ربات کشاورز لرستان مرکز نوآوری و شتابدهی جهاد دانشگاهی لرستان راه اندازی شد.
مرکز نوآوری و شتابدهی جهاد دانشگاهی لرستان بامداد امروز اول اردیبهشت با حضور دکتر امین سلاحورزیان، سرپرست جهاد دانشگاهی استان، مجید زهره ای معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان و تعدادی از مسئولین راه اندازی شد.
با راه اندازی این مرکز در جهاد دانشگاهی لرستان، ایده ها و طرح های نوین حوزه جوانان بین ۱۸ تا ۳۵ سال مورد حمایت قرار گرفته تا به سمت و سوی اشتغال و تکنولوژی های جدید روز هدایت شوند.