فراخوان ارسال مقاله به بیست ودومین کنگره بین المللی رویان

ربات کشاورز: بیست ودومین کنگره بین المللی رویان بصورت مجازی و از دهم تا چهاردهم شهریورماه ۱۴۰۰ بصورت مجازی انجام می شود. زمان ارسال خلاصه مقاله ها، ۱۵ اردیبهشت ماه اعلام شده است.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، تا حالا بیست دوره از این کنگره بصورت حضوری برگزار شده است، اما به سبب شیوع بیماری کرونا، کنگره امسال نیز مانند سال ۱۳۹۹ بصورت مجازی و از تاریخ ۱۴- ۱۰ شهریورماه (۵-۱ سپتامبر ۲۰۲۱) انجام خواهد شد. دکتر مرجان صباغیان، دبیر علمی بیست ویکمین کنگره تولیدمثل، دکتر فرشته کرمعلی، دبیر علمی هفدهمین کنگره سلول های بنیادی و دکتر روح الله فتحی، دبیر اجرائی کنگره است.

هم زمان با کنگره تولیدمثل، چهاردهمین سمینار پرستاری و مامایی در پزشکی تولیدمثل نیز انجام می شود. دو کنگره تولیدمثل و سلول های بنیادی به زبان انگلیسی و سمینار پرستاری و مامایی به زبان فارسی خواهد بود.

بر اساس اعلام روابط عمومی پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی، زمان ارسال خلاصه مقاله ها، پانزدهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ اعلام شده است. پژوهشگران برای ارسال خلاصه مقاله و آگاهی از محورهای برنامه می توانند به وب سایت کنگره بین المللی رویان مراجعه کنند.

منبع: