بررسی شرایط شهر در شرایط پاندمیک توسط دانشگاه هنر

دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر، سلسله و بینارهای شهر در شرایط پاندمیک رادر قالب سه نشست برگزار می نماید.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، سلسله وبینارهای شهر در شرایط پاندمیک با هدف بررسی تأثیر ویروس کوید ۱۹ بر فضا و المان های شهری به شرح زیر برگزار می کند:
نشست اول با مبحث فضای شهری درشرایط همه گیری کرونا ( دوشنبه۶ اردیبهشت ساعت ۱۸)با حضور دکتر ئه سرین محمد پور؛ پاندومی کوید ۱۹ و استفاده از فضای باز و سبز شهری، دکتر مریم محمدی ؛ مروری بر تغییرات و روند انطباق فضای شهری در مواجه با پاندومی کرونا.
نشست دوم با مبحث اقدامات پیش گیرانه از شیوع همه گیری ( دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ساعت ۱۸)با حضور دکتر هادی پندار؛ باز خوانی تجارب جهانی در کنترل محیطی و راهبردهای برنامه ریزی شهری جهت پیشگیری از انتشار کرونا.
نشست سوم با مبحث شهر و بیماری های همه گیر ( دوشنبه ۳ خرداد ساعت ۱۸)با حضور دکتر میترا حبیبی: کرونا و مقیاس های مختلف سازمان فضایی، دکتر حسین خسروی: بررسی تاریخی بار بیماری در شهر و دکتر هانیه هودستی: حکم روایی شهری، نو آوری و تاب آوری در مدیریت پاندمی.
شایان ذکر است علاقمندان به شرکت در وبینار می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس art.ac.ir/urbanarchi رجوع کنند. همینطور استفاده از گزینه میهمان و تایپ نام شرکت کننده برای ورود ضروریست.

منبع: