جهاددانشگاهی پل ارتباطی دانشگاه و جامعه است

کردستان رئیس جهاددانشگاهی استان کردستان اظهار داشت: جهاددانشگاهی یک نهاد انقلابی با خاستگاه دانشگاهی است که ایجاد پل ارتباطی بین دانشگاه و جامعه با هدف کاربردی کردن فعالیتهای علمی دانشگاه ها و عرضه آن به جامعه مأموریت اصلی این نهاد تعیین شد.
اکبر اسدی، امروز چهارشنبه(هشتم اردیبهشت ماه) در دیدار با فرماندار دیواندره اظهار نمود: مجموعه جهاددانشگاهی در تلاش است تا برنامه ها و فعالیتهای اجرایی گذشته خویش را در سطح استان و شهرستان ها بیشتر عمق ببخشد.
وی اضافه کرد: جهاددانشگاهی یک نهاد انقلابی با خاستگاه دانشگاهی است که ایجاد پل ارتباطی بین دانشگاه و جامعه با هدف کاربردی کردن فعالیتهای علمی دانشگاه ها و عرضه آن به جامعه مأموریت اصلی این نهاد تعیین شد.
رئیس جهاددانشگاهی کردستان بیان نمود: جهاددانشگاهی در حوزه های پژوهشی، آموزشی، فرهنگی و اشتغال وارد شده و منشاء خدمات ارزشمند ای هم برای کشور در حوزه های مختلف بین المللی و هم برای مردم بوده است.
وی اضافه کرد: جهاددانشگاهی در استان کردستان با تأخیر در سال 85 تأسیس شده است و به نسبت سایر استان های کشور یک عقب افتادگی های دارد که لازم است توجه بیشتری نسبت به فعالیتهای این نهاد در استان صورت گیرد.
اسدی بیان نمود: در تلاش هستیم در استان کردستان فعالیتهای آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اشتغال و کارآفرینی جهاددانشگاهی در بستر شهرستان ها توسعه بیشتری پیدا کند.
وی اضافه کرد: وضعیت جهاددانشگاهی در شهرستان دیواندره نامطلوب بوده و عرضه خدمات در این شهرستان فقط به برگزاری دوره های آموزشی بسنده شده است که این امر سبب شده تا نتوانیم خدمات بایسته و شایسته ای را به مردم عزیز این شهرستان عرضه نماییم.
رئیس جهاددانشگاهی کردستان رسانه ها را زبان گویای مسؤلان دانست و اظهار داشت: اطلاع رسانی یکی از شاخصهای اصلی توسعه است و از راه رسانه میتوان عملکرد و فعالیتهای صورت گرفته مسؤلان را نشان داد.
وی اظهار نمود: در این راستا جهاددانشگاهی دو خبرگزاری ایسنا و ایکنا را در زیر مجموعه های خود دارد که از خبرگزاری های موفق در سطح کشور هستند.
اسدی اضافه کرد: مراکز نوآوری جهاددانشگاهی، مراکزی برای بیان ایده جوانان و به فعلیت رساندن این ایده ها بوده که در شهرستان دیواندره فعال نبوده است.
وی به طرح مشاغل خانگی اشاره نمود و اظهار داشت: در این طرح برای دو هزار و ۶۰۰ نفر در سال ۹۸ بستر و زمینه اشتغالزایی فراهم شده که با عنایت به استقبال خوب مردم از این طرح در سال ۹۹ هم ۴۰۰ نفر سهمیه طرح مشاغل خانگی به این استان اختصاص پیدا کرده است.
رئیس جهاددانشگاهی کردستان خاطرنشان کرد: اگر حرکت و تصمیم گیری ها بر اساس دانش بنیان و کار کارشناسی باشد، ضریب خطا کمتر می شود؛ جهاددانشگاهی با عنایت به ظرفیت و توانمندی هایی که دارد می تواند در حوزه های مختلف به مسؤلان کمک نماید.
فرماندار دیواندره هم در ادامه این نشست آمادگی خویش را برای همکاری با جهاددانشگاهی اعلام نمود و اظهار داشت: در تلاشیم تا در بودجه ۱۴۰۰ بتوانیم اعتبار خاصی را برای توسعه فعالیتهای جهاددانشگاهی اختصاص دهیم.
وی ضمن اشاره به نیاز ضروری شهرستان دیواندره به فعالیتهای فرهنگی خاطرنشان کرد: امیدواریم در کنار سایر فعالیت ها، برنامه های فرهنگی جهاددانشگاهی به صورت ویژه در این شهرستان بیشتر توسعه یابد.
ارشدی در انتها اظهار داشت: آماده واگذاری زمین به منظور ساخت ساختمان جهاددانشگاهی در شهرستان دیواندره هستیم.