بازدید متخصصان و فعالان اقتصادی ترکیه از مرکز ملی ذخایر ژنتیکی

در بازدید متخصصان و فعالان اقتصادی کشور ترکیه از مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، زمینه های همکاری مشترک مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، پروفسور نظریه حکیم، از اندیشمندان و فناوران متخصص در زمینه زیست فناوری بیوفیزیک به همراه دو نفر از فعالان اقتصادی و تجاری سازی ترکیه در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ از بانکهای زیستی و پروژه های فناورانه در حال انجام مرکز واقع در مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاد دانشگاهی بازدید کردند.

در این بازدید دکتر رضا آذربایجانی، معاون علمی و فنی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران به معرفی فعالیت ها، توانمندی ها و امکانات مرکز پرداخت و در مورد کلکسیون های فعال و کاربردهای آنها توضیحاتی ارائه کرد. در ادامه این بازدید، مدیران بانک گیاهی و میکروارگانیسم ها در مورد پروژه بذر هیبرید، تکثیر گیاهان از راه فناوری کشت بافت، کلکسیون گیاهان درون شیشه ای بومی و همینطور کلکسیون های میکروبی پرارزش و پرکاربرد، توانمندی ها و پتانسیل های موجود جهت همکاری مشترک دو کشور، توضیحاتی عرضه کردند.

براساس اعلام روابط عمومی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، پروفسور حکیم هم در مورد حوزه فعالیت تیم همراه توضیحاتی عرضه و تاکید کرد که در حوزه گیاهی و بخش کشت بافت گیاهان زینتی، دو مجموعه می توانند همکاریهای مشترک داشته باشند.

منبع: