در منطقه شمال کشور؛ ۱۸ واحد فناور در مرکز رشد بیوتکنولوژی کشاورزی مستقر شدند

مدیر مرکز رشد واحدهای فناور بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه شمال از استقرار ۱۸ هسته و واحد فناور در این مرکز طی سال ۹۹ اطلاع داد.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، سید علی نور حسینی در نشست بررسی عملکرد مرکز و تفویض امور مرکز رشد به پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری، با عرضه گزارش عملکرد و اقدامات صورت گرفته در مرکز رشد برای جذب هسته و واحدهای فناور از دریافت گواهی دانش بنیان برای دو واحد فناور و جذب و استقرار ۱۸ هسته و واحد فناور در این مرکز طی سال ۹۹ اطلاع داد. وی اظهار داشت: این مرکز از این نظر در بین مراکز رشد وابسته به مؤسسات زیر نظر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، عملکرد بسیار خوبی را نشان داده است. نور حسینی پیشنهاد کرد که قراردادهای اجاره فضای فیزیکی به قراردادهای اجاره فضای فیزیکی- حمایتی تبدیل گردد و علاوه بر شورای فنی ارزیابی طرح ها، شورایی جداگانه متشکل از اعضای پژوهشگاه تشکیل گردد تا در مورد سایر امور مرکز رشد تصمیم گیری کنند. وی ضمن اشاره به افزایش تعداد شرکتهای مستقر، به لزوم حضور کارشناس امور اداری و نگهبان برای تسهیل فعالیت شرکتها اشاره نمود و با عنایت به رو به اتمام بودن مدت تفاهم نامه همکاری میان پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی و پارک علم و فناوری گیلان و ضرورت بازنگری در مفاد تفاهمنامه و شفاف سازی بندهای آن، پیشنهاد کرد که جلسه ای با حضور رئیس پژوهشگاه و رئیس پارک علم و فناوری گیلان به منظور بررسی موارد مذکور برگزار گردد. در این جلسه دکتر متقی طلب هم ضمن اشاره به نامه تفویض امور مرکز رشد به پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری اعلام نمود که پیش از این به علت چارچوبهای قانونی در حمایت مالی از مرکز رشد، محدودیت وجود داشت و قرار بر این بود که از محل درآمد اختصاصی مرکز رشد، به هزینه های جاری تخصیص بودجه صورت گیرد. رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری همینطور با تکیه بر لزوم تسهیل فعالیت شرکتهای دانش بنیان در خارج از ساعات اداری اعلام نمود که سوله ای در پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری در حال تخلیه و ضدعفونی است که پتانسیل خوبی برای استقرار شتابدهنده ها بوده و از این طریق امکان جذب شرکتهای پیشرو و قدرتمند وجود خواهد داشت. پژمان آزادی قائم مقام فناوری پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی هم در این جلسه تصریح کرد که با عنایت به ظرفیت موجود در شمال کشور و ضرورت تعیین رویکرد پژوهشگاه در جهت گیری به سمت ایجاد مرکز نوآوری یا شتابدهنده، با بهره مندی از پتانسیل شتابدهنده ها و مراکز نوآوری میتوان زمینه جذب شرکتهای سرمایه گذار بزرگ و در نتیجه امکان انتقال فناوری های پژوهشگاه و تجاری سازی آنها را فراهم نمود که از این طریق مشکلات در ارتباط با مسائل مالی هم برطرف خواهد شد. وی تصریح کرد: بهتر است رویکرد پژوهشگاه در برنامه های دراز مدت راه اندازی مراکز نوآوری و شتابدهنده و در برنامه های کوتاه مدت حمایت مالی پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری و پارک علم و فناوری گیلان از مرکز رشد باشد و بر مبنای آن، دستورکار مدونی تهیه شود. دکتر صابر گلکاری رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی هم ضمن اشاره به برنامه خود برای بازدید از مرکز رشد و پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری در آینده نزدیک خاطرنشان کرد که در مورد مسائل مالی باید سوابق مرکز رشد بررسی شود و پیشنهاد کرد که پیشنهادات لازم در این خصوص به صورت مکتوب از جانب دکتر متقی طلب عرضه شود. او همینطور با عنایت به برنامه پژوهشگاه برای توسعه فناوری ها و اثربخشی آنها در جامعه به برنامه ریزی دراز مدت برای استفاده بهینه از منابع با حضور شرکتهای بزرگ تولید و فناوری تاکید نمود. گلکاری ضمن اشاره به امکان بهره مندی از پتانسیل های موجود در شمال کشور برای همکاری با کشورهای حاشیه دریای خزر، به پیگیری شرکت در نمایشگاه منطقه آزاد برای انتقال فناوری، پروژه های سفارش محور، آموزش و تولید محصولات فناورانه تاکید نمود. در انتها این جلسه مقرر شد دکتر متقی طلب و دکتر نور حسینی طی یک نشست مشترک، برآوردی در مورد هزینه های جاری مرکز رشد داشته باشند و بررسی شود که کدام بخش از این هزینه ها باید توسط پارک علم و فناوری گیلان، درآمد اختصاصی مرکز و پژوهشگاه تأمین شود و نتیجه به صورت مکتوب از جانب دکتر متقی طلب به دکتر گلکاری اعلام گردد. همینطور مقرر شد دکتر متقی طلب در مورد شرکت در نمایشگاه منطقه آزاد پیگیری لازم را انجام داده و مفاد همکاریها به صورت مکتوب به رئیس پژوهشگاه پیشنهاد شود. تشکیل جلسه داخلی میان واحد فناوری، پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری و مرکز رشد جهت پیگیری پیشنهادهای مطروحه در این نشست از دیگر مصوبات این جلسه بود.

منبع: