۳۰ مرکز درمانی و دانشگاهی به تجهیزات علوم شناختی تجهیز شدند

ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی معاونت علمی از تجهیز ۳۰مرکز درمانی و دانشگاهی به دستگاه های دارای فناوری های پیشرفته آگاهی داد.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از معاونت علمی و فناوری، کارگروه پژوهش، فناوری و زیرساخت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی معاونت علمی و فناوری تا کنون با ۲۰ شرکت دانش بنیان و فناور همکاری داشته و حاصل این همکاری پشتیبانی از تجهیز ۳۰ مرکز درمانی و دانشگاهی است. هزینه ای که برای تجهیز این مراکز صرف شده نیز در حدود ۴ میلیارد تومان است.
شرکت هایی که ستاد از آنها حمایت کرده است در استان های البرز، تهران، اصفهان، فارس، سیستان و بلوچستان، کرمان، مازندران، گیلان، آذربایجان شرقی و خراسان قرار دارند و در زمینه تولید نرم افزارهای توسعه آزمون دانشگاهی، سیستم های نوین عکسبرداری نوری از مغز، سیستم های ثبت و تحریک، الکترودهای سطحی و نفوذی فعالیت می نمایند.
دو مدل حمایتی برای ساخت تجهیزات در ستاد وجود دارد. نخست این که یک طرح پژوهشی وقتی به ستاد ارائه می شود در ابعاد مختلف مورد داوری قرار می گیرد. بعد از آن اگر طرح قابلیت تولید محصول باکیفیت را داشته باشد از آن حمایت می شود. در این نوع حمایت به صورتی ستاد سرمایه گذاری انجام می دهد. در مدل حمایتی دیگر یک شرکت دانش بنیان محصولی باکیفیت ساخته است و مقرر است تولید انبوه آنرا انجام دهد. پس داوری و تایید محصول، پیش خرید آن توسط ستاد انجام می شود تا در اختیار مراکز قرار گیرد. حال برنامه مهم این ستاد برای توسعه محصولات این حوزه و پشتیبانی از صادرات آنها است.