شناسایی و ثبت بارکد DNA شتر دوکوهانه ایران

ربات کشاورز: پژوهشگران مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران موفق به شناسایی توالی بارکد DNA شتر دوکوهانه ایرانی و ثبت مشخصات کامل زیستگاهی و مورفولوژیکی نمونه ها در پایگاه داده بارکد DNA تنوع زیستی جهانی (BoldSystem) به نام کشور ایران شدند.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، تنوع زیستگاهی در ایران، منجر به تنوع زیستی بی نظیر گیاهی و جانوری در کشور شده است. حفاظت از تنوع زیستی ایران از ۵۰ سال پیش در کشور شروع گردیده است. اما با این وجود سرعت انقراض گونه های جانوری در ایران بالا بوده و هر ساله فهرستی از گونه های جانوری و گیاهی در معرض انقراض و یا تهدید ایران در فهرست سرخ IUCN منتشر می شود.

لاله پارسا یگانه، عضو هیات علمی بانک مولکولی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران و مجری طرح بارکدینگ DNA گونه های جانوری ایران اظهار داشت: بارکدینگ DNA ابزاری مولکولی است که با بهره گیری از آغازگرهای استاندارد و تکثیر توالی ۶۰۰ تا ۸۰۰ نوکلئوتیدی از ژن سیتوکروم C اکسیداز I میتوکندریایی به شکل گسترده جهت طبقه بندی تاکسونومیک گونه ها استفاده می شود. در سالهای اخیر این روش برای مطالعه و دسته بندی گونه ها جهت اولویت بندی کارهای حفاظت تنوع زیستی، محبوبیت و عمومیت فزاینده ای یافته است.

پارسا یگانه ضمن تاکید بر لزوم ثبت علمی و بین المللی ذخایر زیستی و ژنتیکی کشور اضافه کرد: شتر دوکوهانه ایرانی یکی از گونه های مهم بومی در معرض خطر انقراض ایران با توزیع پراکندگی در شمال غرب ایران است، پس با در نظر گرفتن کاهش شدید جمعیت آن، توجه بیشتر به این نژاد از دیدگاه حفاظت تنوع زیستی بسیار حائز اهمیت می باشد.

وی اشاره کرد: در پروژه مذکور که با همکاری بانک سلول های انسانی و جانوری مرکز صورت گرفت، با انجام ماموریت های نمونه برداری از ۶ نفر شتر دوکوهانه ایران و انجام مراحل مختلف در پروژه های هم راستا در تولید رده های سلولی آنها با استخراج DNA میتوکندریایی، DNA 650 نوکلئوتیدی از ژن سیتوکروم C اکسیداز I مورد تکثیر و توالی یابی قرار گرفت. پس از انجام آنالیزهای استاندارد بیوانفورماتیک، توالی بارکد DNA شتر دوکوهانه ایرانی با نام علمی Camelus bactrianus شناسایی و به همراه مشخصات کامل زیستگاهی و مورفولوژیکی نمونه ها در پایگاه داده بارکد DNA تنوع زیستی جهانی (BoldSystem) به نام کشور ایران ثبت گردید.

ایشان همین طور بیان کرد: توالی ژن COI از ۱۲۷ نمونه شتر دوکوهانه از کشورهای مغولستان، قزاقستان، چین و روسیه نیز در این پایگاه ثبت شده است که وجود شباهت بالای توالی بارکد DNA به دست آمده از شتر دوکوهانه ایرانی با توالی های ثبت شده از شترهای آسیای میانه قرابت ژنتیکی و اجدادی این شترها را نشان داد.

براساس اعلام روابط عمومی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، نتایج تحلیلی و اطلاعات تکمیلی این ذخایر ژنتیکی باارزش کشورمان در پایگاه داده www.boldsystems.org با نام علمی Camelus bactrianus در دسترس پژوهشگران داخلی و خارجی قرار دارد.

منبع: