ساماندهی گروه های تخصصی آموزشی معاونت آموزش و کارآفرینی جهاددانشگاهی

با هدف استانداردسازی، ارتقاء و گسترش دوره ها و متون تخصصی، گروه های تخصصی آموزشی معاونت آموزش و کارآفرینی ساماندهی شدند.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، احمد عبدی پور، مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه آموزش معاونت آموزش و کارآفرینی جهاد دانشگاهی با بیان این خبر اظهار داشت: گروه های تخصصی آموزشی دفتر برنامه ریزی و توسعه آموزشی از ارکان اصلی توسعه دوره ها و متون آموزشی بوده و نقش بسیار مهمی در روند توسعه کمی و کیفی فعالیتهای آموزشی ایفا می کنند.

عبدی پور با اشاره به اینکه امور در ارتباط با بررسی، ارزیابی تصویب و صدور مجوز دوره های آموزشی در چارچوب ۹ گروه تخصصی آموزش شامل علوم پزشکی، فنی مهندسی، زبان های خارجی، کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، علوم پایه، علوم انسانی، اشتغال و کارآفرینی، علوم کامپیوتر و یادگیری الکترونیکی و فرهنگ و هنر صورت می گیرد، اضافه کرد: وظیفه هدایت، ارزیابی و گسترش دوره های آموزش عمومی و تخصصی معاونت آموزشی و کارآفرینی به عهده این گروه هاست.

وی افزود: تلاش شده است در ترکیب گروه های تخصصی از توان تخصصی معاونان و مدیران آموزشی واحدهای استانی، سازمان ها، پژوهشکده ها و پژوهشگاه ها استفاده گردد و بدین منظور با ایجاد کارگروه های تخصصی، ذیل گروه های آموزشی موارد به صورت تخصصی مورد بررسی قرار می گیرد و امور کارشناسی ارزیابی دوره ها در کارگروه ها انجام می شود.

عبدی پور مهم ترین هدف ساماندهی گروه های تخصصی را هدایت، راهبری، گسترش و استانداردسازی دوره های آموزشی دانست و اظهار داشت: در همین راستا تلاش شده است تا از تمامی ظرفیت ها به نحو شایسته استفاده شود، به نحوی که در ترکیب گروه های تخصصی اعضای هیئت علمی، مدیران مراکز تخصصی، بعضی از رؤسای واحدها، پژوهشگاه ها و پژوهشکده ها حضور دارند که این مورد می تواند به بازدهی این فرایند کمک نماید.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه آموزش معاونت آموزش و کارآفرینی جهاددانشگاهی با تقدیر از زحمات تمامی کسانی که به هر شکل ممکن در گروه های آموزشی فعالیت داشته اند، تصریح کرد: در ساماندهی جدید گروه های آموزشی، ۳۶ نفر از معاونان، مدیران و کارشناسان آموزشی واحدهای استانی حضور دارند و مابقی اعضا هم از میان اعضای هیأت علمی، نیروهای ستادی دفتر مرکزی و پژوهشکده های تخصصی انتخاب شده و در نظر است با عرضه تقویم آموزشی مناسب ضمن کوتاه کردن فرایند ارزیابی و صدور مجوزها جوابگوی نیازهای آموزشی واحدهای سازمانی باشیم.

منبع: