آئین نامه فعالیت کارگزاران مرکز شرکتهای دانش بنیان منتشر گردید

به گزارش ربات کشاورز مرکز شرکتهای دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری آئین نامه انتخاب و فعالیت کارگزاران مرکز دانش بنیان را منتشر نمود.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از معاونت علمی و فناوری، این آئین نامه بر مبنای قوانین و آئین نامه های بالادستی تدوین شده است و برای تسهیل امور شرکت هایی که بعنوان کارگزار فعالیت دارند، انتشار یافته است. در قوانین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری کارگزار به آن دسته از نهادها، شرکت ها یا موسسات دارای مجوز فعالیت از مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان، اطلاق می شود که تسهیل گر بعضی از خدمات رسانی ها به شرکتهای دانش ‎بنیان، خلاق و فناور هستند. کارگزاری های همکار با مرکز شرکتهای دانش بنیان، انواع مختلفی دارند. وظیفه بعضی از این کارگزاری ها ارزیابی است. برخی هم مسائل در رابطه با پشتیبانی از شرکتهای دانش بنیان را دنبال می کنند. فعالیت ترویجی و تشویقی هم از اقدامات انواع دیگر آنها است. کارگزار و نیروی انسانی شاغل در آن، باید سابقه فعالیت یا توانمندی اجرایی لازم متناسب با درخواست مجوز فعالیت هر یک از انواع کارگزاری را داشته باشد. همینطور باید صلاحیت لازم برای دسترسی به اطلاعات شرکتهای دانش بنیان را دارا باشد. علاوه بر این، کارگزاری باید منابع انسانی و توان کارشناسی متناسب با شرایط تخصصی فعالیت هر یک از انواع کارگزاران مانند زیرساخت، امکانات، تجهیزات و توان مالی لازم برای انجام فعالیتهای در رابطه با مرکز را هم داشته باشد. شرکت هایی که در زمینه مشاوره دریافت تاییدیه دانش بنیان فعالیت دارند، امکان احراز صلاحیت کارگزار را نخواهند داشت. کارگزاران برای انجام امور محوله از جانب مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری باید تیم های ارزیاب تشکیل دهند. تیم های ارزیابی کارگزاری، متشکل از سه نقش، سرارزیاب، کارشناس حسابداری و کارشناس فنی هستند.